Den daglige maten er viktig for alle. Er du eldre, syk og hjemmeboende med et behov for ferdig tilberedt mat er et godt velfungerende

tilbud nødvendig. I dagens samfunn med økende antall eldre må vi se for oss et mangfold med ulike behov. Framtidens eldre vil ha andre krav til å få dekket sine behov, det være seg transport, boformer, aktiviteter og tilrettelegging med hjelpetiltak for å kunne bo lengst mulig i egen bolig.

Vestre Toten Senterparti mener kommunen må tenke i nye baner og utradisjonelt med tanke på den kommende eldrebølgen og generelt økende omsorgsbehov.

Når det skal bygges nytt sykehjem på Gimle må det bli bygget med eget kjøkken. Likeledes bør det bygges eget kjøkken på Raufoss Helsetun. «Nærkjøkken» må prioriteres ved begge institusjonene. Et «nærkjøkken» er et kjøkken hvor all maten til institusjonens beboere blir laget daglig.

Vestre Toten Senterpartiet ønsker to slike kjøkken i kommunen. Et på Gimle sykehjem og et på Raufoss Helsetun. Nærkjøkkenet skal lage middagsmat hver dag, og levere varm mat ut til postkjøkken/anretningskjøkken på hvert foretak eller avdeling. Kjøkkenet skal lage god og tradisjonell mat, med sunne lokale råvarer. Maten skal tilpasses hver enkelt beboer. Det skal være enkelt å bytte ut eller forandre maten ut fra ønsker og behov. Eldre er som oss alle, de har ulike bakgrunn og preferanser.

Vi mener det er avgjørende for appetitten og næringsinntaket at maten lages fra bunnen av hver dag. Lukten av matlaging og skramling fra kjøkkenet skaper trivsel og fellesskap. Erfaringer viser at beboerne får større matlyst og oppleves som mer fornøyde. Atmosfæren i avdelingene blir roligere. Beboerne gir uttrykk for større opplevelse av trygghet. Bedre søvnmønster og mindre medisinbruk hos mange viser seg å være et positivt resultat av god ernæring. God ernæring kan gi bedre fysisk og psykisk helse. Mat er god medisin.

Beboerne må ha tilrettelagte spiseplasser i en atmosfære av et godt fellesskap. Det må tilrettelegges med koselig interiør, tilpasset spisebestikk og servise, hyggelige duker, servietter og med blomster i flotte farger på bordet. Dette sammen med lukten av mat gir både beboer, ansatte og pårørende en god felles opplevelse.

VI mener flere kvalifiserte fagpersoner vil søke seg til denne typen kjøkken. Det er attraktivt å tilberede mat ved mindre kjøkken. Kokken tilpasser maten til hver enkelt ut fra sine kunnskaper, erfaring og omtanke. Senterpartiet vil gi et større tilbud til de mange unge lærlinger som ønsker utfordringer gjennom opplæring i et nærkjøkkenet.

Varm mat fra nærkjøkkenet, daglig levert på døra, vil være det ideelle. Pr. i dag er det ca. 120 hjemmeboende i Vestre Toten som mottar ferdig middagsmat fra Gimle. Dette antallet må en forutse vil stige med forventet økende andel eldre og at vi vil bo hjemme ca. 10 år lengre enn tidligere.

Å bygge nytt produksjonskjøkken for kjøl og frys, (sous vide), slik det er i dag kan bli dyrt for Vestre Toten kommune. Alternativet kan være at to eller flere kommuner samarbeider om tillaging og distribusjon av ferdig mat til hjemmeboende. Et annet alternativ er å se nærmere på tilbud fra eksisterende ferdigmatprodusenter. Det er pr. i dag mange ferdigmat produsenter på markedet. Disse lager god, næringsriktig og variert mat. Porsjonene er tilrettelagt i oppdelt emballasje for de ulike bestanddelene og som varmes felles i mikroovn. Maten spises rett fra tilpasset emballasje. Spesialkost med tanke på religion og livssyn, leveres også etter behov.

Det er viktig å legge merke til at regjeringen også legger opp til at ved bygging av nærkjøkken betaler staten halvparten av regninga i tillegg til momskompensasjon.

Vestre Toten Senterparti

Arild N. Ødegaard