Næringslivsloggen: Vil utvikle og produsere el-biler i Gjøvik

Oppland Arbeiderblad gir deg de siste registreringene fra Brønnøysundregistrene fra kommunene på Toten, i Land og Gjøvik. Her fra 3. til 6. oktober.