Gjøvik

Al Fredeng III borettslag har endret forretningsadresse til Øvre Torvgate 28.

Gjøvik Vulk dekksenter AS har gjort endringer i styret. Erik Ramsberg går inn som leder etter Heidi Iren Lehre.

Mjøskonferansen AS har gjort endringer i styret. Eli Arnkværn Bryhni går inn som styreleder etter Elisabeth Krokeide. Krokeide fortsetter som styremedlem. Geir Inge Brelin går ut av styret.

NME AS har gjort endringer i styret. Zabi Muradi og Erik August Nordstrøm går ut av styret. Selskapet har og endret formål til utleie av minilager.

Sameiet Vallejordet A-D er et nyregistrert eierseksjonssameie. Tor Arne Haugen er styreleder. Nestleder er Torger Skarpjordet.

Inntel AS har endret foretaksnavn til TKI Gjøvik AS.

Vikenstranda 3 borettslag har endret forretningsadresse til Øvre Torvgate 28. De har og gjort endringer i styret. Britt Nilsen Mordal kommer inn for Tove Tørmoen.

Vikskogen sameie er et nyregistrert eierseksjonssameie. Styreleder er Ola Narten Svendsen.

Øvre Torvgate 24 B AS skal fisjoneres inn i et selskap under stiftelse.

Gran

Fagkonsulenten Christophersen er et nyregistrert enkeltpersonforetak som skal drive med salg av undervisningstjenester og egenproduserte lærebøker. Frank Christophersen er innehaver.

Granumsvegen 41-43-45-47-49 har gjort endringer i styret. Bjørn Hennie kommer inn for Bjørn Robert David Åkerlund.

Jonny Johansen har endret forretningsadresse til Granumsvegen 1A.

Nord-Aurdal

Enkeltpersonforetaket Langestølen Kolonial Kirsten Hippe er slettet i foretaksregisteret.

Stiftelsen Valdresklinikken har endret forretningsadresse til Søreisvegen 13.

Nordre Land

Synnstein AS har gjort endringer i styret. Arnstein Klemoen er ny styreleder etter Kjell Reidar Bakken. Sistnevnte har gått ut av styret.

Sør-Aurdal

Torleif Olufsen har endret forretningsadresse til Åsemyrvegen 622.

Vestre Toten

Bobehandlingen i E H Toten AS er avsluttet og aksjeselskapet er slettet i foretaksregisteret.

Profilanlegg ANS har gjort endringer i styret. Ståle Karlsen er ny styreleder etter Roger Kyseth. Morten Aas går inn i styret.

Raufoss Storhall AS har gjort endringer i styret. Gunnar Kleven har fratrådt som styreleder.

Østre Toten

Kamilas Corner AS er et nyregistrert aksjeselskap som skal drive dagligvareforretning og tilby catering. Daglig leder og styreleder er Kamila Papis-Lundstadsveen. Dette er den selvbetjente matbutikken som skal startes på Kolbu.

Kolbu Barnehage AS har endret forretningsadresse til Nersettunet 18.

Jevnaker

Dopinder invest AS er et nyregistrert aksjeselskap som skal eie og forvalte aksjer. Styreleder er Sverre Corneliussen.

Myllalia Drift AS har gjort endringer i styret. Tommy Sveen kommer inn.

Lunner

Enkeltpersonforetaket Isaak Sebathu har endret formål. De skal drive med drosjekjøring, import av matvarer, stekepanner og elektriske produkter.

Dette er næringslivsloggen

OA følger kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene (Foretaksregisteret, Regnskapsregisteret, Partiregisteret, Konkursregisteret og Stiftelsestilsynet) som vedrører vårt distrikt.

OA publiserer disse fortløpende etter hvert som kunngjøringene er gjort offentlige i registrene.

Foretaksregisteret registrerer opplysninger om registreringspliktige og -berettigede norske og utenlandske foretak i Norge. Registeret kunngjør blant annet registrering av nye foretak, viktige endringer, oppløsning og sletting. Hvis et foretak meldes oppløst, kan det være fordi det går over til en annen selskapsform.

Konkursregisteret registrerer opplysninger om alle konkurser og tvangsavviklinger i Norge. Registeret kunngjør beslutninger om åpning, innstilling, avslutning og fortsettelse av bobehandling.

Stiftelsestilsynet fører Stiftelsesregisteret, som registrerer alminnelige og næringsdrivende stiftelser. Kunngjøringer fra stiftelsestilsynet omfatter omdanning for avvikling, sammenslåing eller deling.