Gjøvik

Lasse Liten AS har endret forretningsadresse fra Bjønsons gate 2 B til Jernbanegata 5 på Gjøvik. Det er Lasse Liten Catering Grand Hotel som har adresse i Jernbanegata 5.

Mats Nicolaysen har fratrådt som daglig leder og som styremedlem hos PNT Eiendom AS.

Sulland Eiendom AS har besluttet å innfusjonere. Overdragende foretak er Trekanten2 AS i Alta.

Syljuåsen AS på Gjøvik har inngått fusjon. Overdragende foretak er Innlandsbygg AS på Lillehammer, hvor Syljuåsen har vært majoritetsaksjonær de siste årene.

Østre Toten

Slamdammen AS er et nyregistrert aksjeselskap på Kolbu. Styrets leder er Einar Martman Dyste, Kristian Magnus Dyste er styremedlem og Jo Solberg er varamedlem. Selskapet formål er drift av felles renseanlegg, og andre produkter og tjenester som naturlig hører sammen med dette.

Vestre Toten

Gudmundsveen AS har registrert en del endringer. Sander Nyborg Aandstad er ny daglig leder og styremedlem. Toril Nyborg Aandstad er varamedlem, og styrets leder er Espen Aandstad. Selskapets formål er maskinentreprenør, transport og annen virksomhet i forbindelse med dette. Selskapet kan også drive annen økonomisk virksomhet.

Prestegården Design på Reinsvoll er meldt slettet.

Arne-Martin Venøy Humborstad er ny daglig leder hos Steertec Raufoss AS.

Toten Transport Holding AS har endret sin forretningsadresse fra Thomasdalen 14 på Gjøvik til Hunnselvvegen 14 på Raufoss.

Arne-Martin Venøy Humborstad er ny daglig leder i Steertec Raufoss AS.

Nordre Land

Enkeltpersonforetaket Astrid Henny Lien på Dokka er meldt slettet.

Nord-Aurdal

Malak Bèlla Malak Fløgstad på Leira i Valdres har endret sitt formål. Enkeltpersonforetaket skal drive med salg og import av sminke-tilbehør og smykker. Samt å videreformidle planter og salg av planter.

Jevnaker

Gudbrand Kristiansen Haugland har fratrådt som styreleder hos Boligsameiet Bergermarka Panorama 3 på Jevnaker.

Vang

Enkeltpersonforetaket Jørgen Andrisson Kvam i Vang har endret sitt formål. Han skal også drive med leieskjæring av tømmer i tillegg til det han driver med fra før.

Vestre Slidre

Lome Samdrift DA har endret sin forretningsadresse til Tyinvegen 2884 på Lomen.

Dette er næringslivsloggen

OA følger kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene (Foretaksregisteret, Regnskapsregisteret, Partiregisteret, Konkursregisteret og Stiftelsestilsynet) som vedrører vårt distrikt.

OA publiserer disse fortløpende etter hvert som kunngjøringene er gjort offentlige i registrene.

Foretaksregisteret registrerer opplysninger om registreringspliktige og -berettigede norske og utenlandske foretak i Norge. Registeret kunngjør blant annet registrering av nye foretak, viktige endringer, oppløsning og sletting. Hvis et foretak meldes oppløst, kan det være fordi det går over til en annen selskapsform.

Konkursregisteret registrerer opplysninger om alle konkurser og tvangsavviklinger i Norge. Registeret kunngjør beslutninger om åpning, innstilling, avslutning og fortsettelse av bobehandling.

Stiftelsestilsynet fører Stiftelsesregisteret, som registrerer alminnelige og næringsdrivende stiftelser. Kunngjøringer fra stiftelsestilsynet omfatter omdanning for avvikling, sammenslåing eller deling.

Gran, Lunner, Etnedal, Søndre Land, Øystre Slidre, Sør-Aurdal har ingen vesentlige kunngjøringer i tidsrommet.