(Siste)

Forhandlingene ventes ikke å komme i gang for alvor før søndag.

Oljeindustriens Landsforening (OLF) har varslet lockout på norsk sokkel fra midnatt natt til tirsdag. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm sa tydelig ifra at arbeidsgiversiden med det har satt en frist for forhandlingene da hun møtte partene til en alvorsprat fredag.

På vei inn til nye møter hos Riksmekleren lørdag ettermiddag sier forbundsleder Leif Sande i Industri Energi at de er innstilt på «å snu alle steiner», men venter at forhandlingene vil ta tid.

– Det viser seg ofte at når du skal finne løsninger, så er det i siste svingen du finner dem. Like før konflikten er et faktum, i dette tilfelle er det klokka 24 mandag kveld. Jeg regner vel med at løsningene lar vente på seg, og at vi ser etter muligheter helt fram til da, sier Sande til NTB.

Han ser for seg at de virkelige forhandlingene først kommer i gang søndag.

– Vi sitter ikke utover natta, døgnet rundt, altså. Vi begynner nå og så får vi se, sier han.

– Gode signaler

OLF har merket seg uttalelsene fra arbeidstakersiden, og finner det svært positivt at det kommer signaler om at det er vilje til å finne løsning.

– Vi håper at vi klarer å bli enige på egen hånd, slik Bjurstrøm oppfordret oss til. Det er veldig viktig at vi får slutt på denne konflikten som så langt har kostet 2,5 milliarder kroner, sier informasjonssjef Eli Ane Nedreskår.

Hun kan ikke kommentere om OLF har noe nytt å legge på bordet når forhandlingsmøtet tar til.

– Men vi er villig til å strekke oss, det er vi, sier hun.

Økt press

Forbundsleder Sande erkjenner at partene har et helt annet press på seg nå enn under forrige forhandlingsrunde. Om lockouten blir et faktum, frykter han at regjeringen vil gå til tvungen lønnsnemnd. Men det vil han ha seg frabedt.

– Meldingen til regjeringen er klar: Hold dere vekk! Det er ingen katastrofe for gassituasjonen i Europa. Disse selskapene har satt seg selv i den situasjonen, de kan steke i sitt eget fett, sier han.

Har nye innspill

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst i SAFE sier arbeidstakersiden tar meldingen fra Bjurstrøm alvorlig og håper at nye innfallsvinkler skal få bevegelse i forhandlingene.

– Vi har noen ideer som vi mener OLF bør kunne være med på. Så får vi se om vi klarer det, sier Rysst. Hun har inntrykk av at alle parter er sitt ansvar bevisst for å få til en løsning.

– Jeg håper nå at OLF har fått det mandatet de trenger til å forhandle reelt. De trenger ikke lenger å si at de ikke har forhandlingsmulighet, sier hun.

Streik i to uker

708 medlemmer i fagforeningene Industri Energi, SAFE og Lederne har vært ute i streik i snart to uker. Fagforeningene kjemper for å få avtalefestet en pensjonsordning fra fylte 62 år, en gavepensjon som kom på plass under lønnsoppgjøret i 1998.

Det er særlig Statoil som har gitt gavepensjoner til ansatte, men etter at pensjonsreformen ble innført, har selskapet begynt å stramme inn. Det har skapt misnøye, og fagforeningene forsøker å få inn en bestemmelse om gavepensjonen i tariffavtalen.

OLF varslet torsdag lockout fra midnatt tirsdag, noe som ville bety at 6.515 arbeidstakere ville bli utestengt, og all produksjon av olje og gass ville stanse. (ANB-NTB)