Gå til sidens hovedinnhold

Nærheten til Mjøsa er et av Gjøviks store fortrinn. Dette potensialet er i dag ikke overutviklet

oa mener

Nærheten til Mjøsa er et av Gjøviks store fortrinn. Dette potensialet er i dag ikke overutviklet. Derfor er det spennende når flere aktører satser på prosjekter med nettopp Mjøsa som attraksjon.

De siste åra er over hundre boliger bygget og solgt på Vikenstranda. Noen hundre meter lenger sør har en utbygger satset på at beliggenheten i prosjektet Bondelia park skal friste nybyggere, tross prisforlangende over 12 millioner kroner for de dyreste husene. Utsikten over Mjøsa er et godt salgsargument også for planlagte Bondelia hage på oppsiden av fylkesveg 33.

Nå fikk som kjent de storstilte planene for en hel ny bydel på Huntonstranda solid slagside i høst. Imens har like fullt investorer utviklet et prosjekt på andre sida av Hunnselva, kanskje med noe sidesyn til arkitektforslagene som forelå for Huntonstranda. Her foreslås nå et 57 meter høyt kurs og konferansehotell, omkranset av flere boligblokker med til sammen rundt 100 leiligheter i umiddelbar tilknytning til Mjøsa.

Det er godt utbyggerne er forberedt på diskusjon om den formidable høyden som er foreslått på hotellet, for den må komme. Rektifikasjonsanlegget på Hoff ble av høyden alene omtalt som Gjøviks nye signalbygg da det åpnet i 2007. Til sammenligning rager dette anlegget 31 meter til værs. Om hotellet realiseres i foreslått form, vil det definitivt overta posisjonen som signalbygg, som et nytt og moderne landemerke synlig fra lang avstand.

Det har tidligere latt seg gjøre å plassere enda høyere bygg i mjøskanten, i Ringsaker, der verdens høyeste trehus rager 85,4 meter over bakken. Dog er der E6 godt etablert som et fysisk skille mellom Brumunddal og Mjøsa. På Gjøvik er intensjonen motsatt; å på sikt knytte byen og Mjøsa tettere sammen – etter man lykkes i å styre rv4 utenom sentrum.

De nye planene er såpass spenstige at diskusjonen allerede går høyt. Ordfører Torvild Sveen har markert at han er kjempepositiv. Det gir noen signaler.

Men hotellplanene må ikke overskygge en diskusjon som også trengs om de mange leilighetene som planlegges på den gamle søppelfyllinga i mjøskanten.

Kommentarer til denne saken