- Som en klem over telefonen, fra noen jeg aldri har møtt.
Slik har samtaler i krisetjenesten vår blitt beskrevet, av flere av dem som har ringt oss. For Kirkens SOS er ikke nærhet på avstand nytt på noen som helst måte. Tvert imot har vi som krisetjeneste, på telefon, chat og mail, mange års erfaring med akkurat dette. Vi vet derfor at det absolutt er mulig å få til, og at denne nærheten kan bety så enormt mye.

De siste månedene har mange måttet tenke helt nytt rundt hvordan å holde kontakt og føle nærhet med de rundt seg, når det ikke er mulig å møtes fysisk. Nå har mye åpnet igjen, men mye er fremdeles stengt. Mange restriksjoner er fortsatt i kraft. Og det er ikke umulig at strengere tiltak blir gjeninnført, om en ny smittebølge skulle oppstå.

Sommeren er allerede høytid for ensomhet – vi kan føle oss mer alene når «alle andre» er glade fordi det er sol, sommer og fri, og er ute og griller og fester med venner. Alt det lyse gjør kontrasten med vårt mørke så mye større. Og uansett hvordan denne sommeren utfolder seg, blir det nok ikke noe lettere enn før. Derfor tenker vi at det absolutt vil gagne oss alle å få til mer nærhet på avstand. Og vi vil gjerne dele vår kunnskap om hvordan dette kan være mulig å få til.

– Korona-situasjonen påvirker mange og på veldig ulike måter. De som hadde det vanskelig fra før har det ikke noe lettere nå, sier en av våre 115 frivillige, etter å ha vært på vakt i koronatid.

Det er ingen tvil om at mange finner tiden vi er inne i nå utrolig utfordrende. Mange opplever for første gang å miste jobb, og stå i eksistensielle kriser. Og de som hadde det vanskelig fra før, har det kanskje enda verre nå.

For å skape nærhet, og finne litt lys, må en ofte gå inn i og utforske det mørke. En måte å gjøre det på en å spørre: Hvordan har du det? Gjør deg tilgjengelig og spør om det er noe den andre vil snakke om.

– Det er ikke nødvendigvis viruset folk ønsker å snakke om, men det å være isolert, miste skole, jobb eller sitt faste møte med psykolog som påvirker hverdagen deres negativt. Det å få kunne hjelpe når man er litt i samme situasjon selv og kan kjenne på hva en isolasjon og endring i samfunnet kan gjøre mot psyken, tror jeg er positivt og innskriver føler seg litt mindre alene og mer forstått i samtalen, sier også en av våre frivillige.

Særlig når en snakker over telefon, eller skriftlig, og ikke ansikt til ansikt, er det spesielt viktig å bruke oppmuntrende ord og setninger når den andre snakker. Og som den frivillige reflekterer i avsnittet ovenfor, kan det åpne opp for mye om en viser at en selv også synes det er vanskelig, uten at en peiler samtalen over på sine egne problemer.

– Viruset som skremmer, ødelegger, gjør smertene store, tar liv, utfordrer nasjonene og alt hjelpeapparat. Og viruset som gjør noe med oss alle, og alles hverdag. Og for mange er angsten, ensomheten og oppgittheten forsterka. Midt i dette får jeg gjennom Kirkens SOS være med å gi små luker, lyspunkt og trøst, sier en annen av våre frivillige.

Selv når livet virker helt mørkt, håpløst og meningsløst, vil det være mulig å finne noen små luker, gleder i hverdagen, om man får litt hjelp. Her kan man for eksempel spørre: Finnes det noen tider på dagen nå hvor alt føles litt mindre tungt? Hva er det du gjør da? Kan du fortelle meg om noe du fikk glede av før alt ble vanskelig?

Dette er Kirkens SOS sin tilnærming i samtaler – i veldig korte trekk. Samtalen med et medmenneske som har tid til og ønsker å lytte til deg kan være det som gjør en forskjell og åpne for opp for noen luker med lys og trøst. Vi vet at nærhet på avstand faktisk kan redde liv og vil at DU skal vite at nettopp du kan gjøre en forskjell for andre!