Gå til sidens hovedinnhold

Når tannhelsen går på helsa løs

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I velferdsstaten så skal nødvendig helsehjelp være økonomisk overkommelig for alle, men det er mørke og store hull i den såkalte velferden. Tannhelse er et av dem. Det er en skamplett i velferdssystemet at mennesker skal måtte gå rundt å lide fordi økonomien ikke strekker til, for lider gjør man, når tannhelsa svikter.

I tillegg til skammen man føler, og stigmatiseringen man kjenner, så følger det veldige smerter, det oppstår betennelser, feber, spenninger i kroppen, isolasjon og depresjon. Skam og stigmatisering bidrar til depresjon, og kroniske betennelser i kroppen øker risikoen for mange alvorlige sykdommer. Dårlig tannhelse knyttes opp mot økt risiko for hjertesykdom, kreft, mage/tarm forstyrrelser, diabetes, feilernæring osv., tilstander som kan sende mennesker rett inn i trygdesystemet. Smerter og depresjoner fører i mange tilfeller til overforbruk av medikamenter, og i noen tilfeller også avhengighet til disse. Noe som igjen gir rødt kort ut av det sosiale fellesskapet. Isolasjon oppstår når skammen over dårlige tenner blir så stor at man ikke orker å møte andre mennesker, når man sliter med å prate fordi flere tenner mangler.

Munnen og tennene er vårt første og fremste kommunikasjonsmiddel utad, i samtale og i smil, i sosialt liv og i arbeidslivet. Når tennene mangler så blir denne delen av kommunikasjonen ødelagt, fordi skammen er stor, og stigmatiseringen er kan hende enda verre. Dermed så isolerer man seg mer og mer, og unngår personlig kontakt med andre mennesker.

Noe som ofte er første skritt inn i en depresjon.

Depresjon kan være veldig alvorlig, mange mennesker har valgt bort livet når depresjonen har blitt for stor og satt seg for godt fast.

Munnen og tennene er også første ledd i ernæringsevnen, uten en god ernæringsevne så vil det ofte skje feilernæring som igjen kan skape flere problemer med sykdommer og mangler i kroppen som kan utarte som sykdommer. Vitamin og mineralmangel er en belastning, og kan gi mange store plager.

At tennene ikke anses som en del av kroppen i medisinsk sammenheng er for meg ganske så uforståelig. Det er jo en av de tingene som i svært stor grad påvirker både den fysiske og den psykiske helsen.

10 % av befolkningen lever under fattigdomsgrensen her i landet, enda flere lever i grenselandet. For alle disse så er det meste av tannhelsetjenester en økonomisk for stor belastning, og hjelpen er svært fraværende. Noen få tilstander kan dekkes via Helfo, og man kan søke Nav om sosialhjelp. Men sosialhjelp er ingen selvfølge, selv ikke for de rundt fattigdomsgrensa. Det har jeg selv erfart.

Som ufør har jeg ikke rett til sosialhjelp, og i det daglige så går jo det bra. Men tannlege til 196000 kr har jeg ikke råd til, det er summen for å reparere tennene mine. For å trekke alt og sette inn protese vil det koste over 40000, noe som også er en høy sum for meg. Så for første gang prøvde jeg å søke hjelp via sosialtjenesten og fikk avslag. Vedlagt legeerklæring om at det var en høyst nødvendig behandling, da jeg ikke tør spise alene lengre i redsel for å kveles siden tyggeevnen er så dårlig. I avslaget ble det vektlagt at jeg fikk igjen 3000 på skatten og at det var skattefri utbetaling på uføretrygd i juni. Det ble også vektlagt at jeg hadde visst om problemene i lang tid, og dermed kunne ha spart opp siden jeg hadde stabil inntekt i trygden, og det ble sagt at det ikke var behandling som var nødvendig å få gjennomført snarlig.

Mine tannhelseproblemer har vart i flere 10år, og bunner i angst oppstått av traumer i barndommen, og når jeg endelig kom meg til tannlegen så var det for at angsten for å kveles ble større enn angsten for tannlege. Når man har en slik angst så takler man den ved å blokkere den ute så langt man kan, man klarer ikke å fokusere på den i årevis mens man sparer.

TOO prosjektet som skal hjelpe mennesker med sterk angst er overbelastet, det er over 1 års ventetid på å komme inn her i distriktet, og jeg fikk aldri informasjon om at det eksisterte, verken av Nav, lege eller tannlege.

Takket være avslag fra Nav så har jeg i alle fall fått en sak jeg brenner for, tannhelsetjenesten må inn i egenandelsordningen, slik andre helsetjenester er, slik at alle her i landet kan få nødvendig behandling uavhengig av økonomisk status.

Nå er det snart valg, og flere av partiene som vil inn på Stortinget fronter en god tannhelsepolitikk, de fleste av dem som er på tinget allerede gjør ikke det. Så bruk stemmelappen og stem for tannhelse i år, vi er mange som fortvilt behøver det.

Kommentarer til denne saken