Er det ikke påfallende hvor utrolig mye rart som skjer bilister på de 1420 meterne Mjøsbrua utgjør? Motorhavari, hengere som løsner, bildekk som faller av, kjedekollisjoner og istapper i frontruta er bare noen av de ikke uvanlige hendelsene.

Fredag morgen skjedde det igjen; en lastebil fikk akutte problemer ute på brua, og trafikken sto bom fast. Når slikt skjer, stopper Innlandet opp. Med en døgntrafikk på mellom 12- og 16.000 biler (2021-tall, Statens vegvesen) over Mjøsbrua, blir køene fort veldig, veldig lange av folk som skulle vært på jobb, vogntog som skal ut i verden og pasienter som må fram. Fordi Mjøsbrua bare har to kjørefelt, og det er følgelig vanskelig å få forbi så vel redningsbiler som ambulanser og politi. Da blir Mjøsbrua en propp i den nasjonale samferdselsåra E6 – og ikke minst i transport-triangelet Mjøsbyen.

Løsningen var i sikte. Sommeren 2020 inviterte Nye Veier til pressetreff i mjøskanten og snakket entusiastisk om den nye Mjøsbrua, som skulle stå ferdig i 2025. Entreprenør, finansiering og det hele var på plass. Det gikk som kjent ikke helt slik. Entreprenøren klarte ikke levere det som var forespeilet for den summen som var avsatt. Prosjektet ble tilnærmet nullstilt. Nye løsninger og annen plassering ligger nå på bordet. Den første høringsfristen for det seneste planforslaget gikk ut før jul.

Imens har den videre E6-utbyggingen Roterud – Øyer grunnstøtt i Lågen. Denne var åpenbart sett i sammenheng med Moelv-Roterud, som tar opp i seg Mjøsbrua. Nye Veier har ingen plan B, og varsler at de kanskje må begynne helt på nytt med denne strekningen også.

Dette må Innlandets politikere sammen klare å løfte inn på den nasjonale dagsorden. For den sårbarhet Mjøsbrua og alt rotet rundt E6-utbyggingen påfører Innlandet, begynner å bli et betydelig problem. For trafikksikkerheten. For utviklingen. For Innlandet isolert sett. Men AS Norge kan ikke så mye lenger sitte og se på at den nasjonalt viktige eksportindustrien i Gjøvikregionen ganske enkelt kan blokkeres av en tilfeldig personbil i grøfta på Lynga, eller en henger som løsner på Mjøsbrua.