Når prinsipper regnes om til penger, blir det ofte vanskelig. For å ta et høyaktuelt eksempel, er det vanskelig å være uenig i at kommuner som nå har ekstraordinært gode inntekter på sine kraftressurser, bør bidra med noe av dette overskuddet til fellesskapet. Kraftkommunenes inntekter på bidraget til kraftproduksjonen var samlet sett fire milliarder kroner i 2021. Regjeringens beregninger tilsier at disse kommunenes kraftinntektene tredoblet seg i fjor, og at det ser svært lyst ut også i år.

Her er det gode argumenter for at det større fellesskapet bør få en økt andel av inntektene – som henger sammen med den alvorlige og kompliserte kraftsituasjonen i Europa. Spørsmålet er hvordan dette skal løses. Og det er der regjeringen har hatt det brenntravelt med å komme opp med løsninger. Ett av forslagene er å ta inn tre milliarder fra kraftkommunene gjennom trekk i rammetilskuddet for i år.

Fortsatt ukomplisert, overordnet sett. Men når det kommer til den praktiske virkningen, viser beregningene seg å slå relativt dramatisk ut for den enkelte kommune. Som i Lærdal, der modellen tilsier at kommunen får et trekk tilsvarende hele rammetilskuddet, på 92 millioner kroner. Ordføreren er mildt sagt kritisk regnestykket.

Nordre Land er forespeilet 12,8 millioner kroner mindre i rammetilskudd enn kommunen har regnet med. I Nord-Aurdal blir rammetilskuddet redusert med hele 27 millioner. Dette setter kommunene i en vanskelig situasjon, bare uker etter å ha vedtatt et allerede trangt budsjett. For det er jo ikke slik at kraftkommunene vasser i penger, selv om inntektene samlet sett nå er ekstraordinære. For fjoråret anslår Dokken at gevinsten ble rundt fem millioner for Nordre Land.

I et allerede tillyst møte 16. januar vil regjeringstoppene måtte forklare og dobbeltsjekke beregningene, slik at ingen kommuner og innbyggere blir urettferdig hardt rammet. Det kan ikke være meningene at kommunene skal straffes for god forvaltning av forutsetningene de er tildelt. For i bunn må det fortsatt ligge at kraftkommunene skal få godt kompensert for sin tilrettelegging for norsk kraftproduksjon.