Det er uforståelig at regjeringen ikke har tilgodesett Nærbutikken og Joker-butikkene av den størrelse vi har i Nørstelien Landhandleri, – med strømstøtte. Ingen må forundre seg over at det spøker for videre drift, når strømutgiftene mangedobler seg.

Slagsvold Vedum var innom Nørstelien Landhandleri på sin valgturné, og hadde bare lovord til overs for slike tilbud som trengs i distriktene våre. I posisjon synes han å ha glemt at slike butikker er et must for Bygde-Norge, ikke minst nå når drivstoff også har økt kolossalt.

Alle skjønner at regjeringen har mye å bruke penger på. Likevel, så mye som de håver inn i sin suverene posisjon angående olje og gass, er det vanskelig å forstå at det nok en gang skal «slås inn en spiker i likkista» til Distrikts-Norge. Vi begynner å bli vant til det, både med hensyn til forrige regjering – og nåværende. Det ses på som for dyrt – å opprettholde et variert Norge, med et glemt slagord: By og land, hand i hand.

Tilbake til Nørstelien Landhandleri; butikken har, foruten dagligvare, også postkontor, bensinstasjon, ladestasjon, tipping, apotekvarer med mer. I tillegg er butikken et sosialt møtested, hvor man treffes over en kaffekopp – og kommer i kontakt med både kjente og ukjente. Dit er det mange som kommer, også i en helt annen hensikt enn å kjøpe dagligvarer og ordne andre nødvendige «saker», men også for en hyggetur, sosialt treff. Det er med bekymring en tenker på at denne og andre sammenliknbare butikker er i faresonen.

Vi leste om en Joker-butikk som hadde cirka 9000 kroner i strømutgifter for september 2020. I september 2022 hadde strømregningen nidoblet seg, til over 80.000. Det er et ekstra minus, at hyttefolket kan utebli på grunn av store strømutgifter. Ikke noe rart at dette blir kritisk. Norge har nok strøm, også til disse butikkene som kan sees på som en «livsnerve» for bygda. Hva i all verden kan vi gjøre for å snu en slik situasjon? Her må det ropes et kraftig varsko. Og det haster.