Torsdag 14. september kl. 19.00. Det blir servert kaffe fra kl. 18.30.

Hendelser i livet gjør at ting ikke går slik en har forutsett eller planlagt. Sykdom, dødsfall, diagnoser, ulykker, rus, økonomi, jobb etc.

Det finnes en del hjelp å få: I lag, foreninger, hjelpetelefoner, helsevesen og i kirken. Det å snakke med noen kan være til hjelp. Kulturutvalget i Engehaugen kirke har en kveld der vi setter søkelys på dette.

Allsangkoret v/leder Ingvild Nagell-Dahl deltar.

Velkommen - gratis inngang.