Nammo må fortsatt spore sinkutslipp ved testsenteret på Bradalsmyra

Artikkelen er over 1 år gammel

Miljødirektoratets tilbakemelding på vannovervåkning ved Bradalsmyra og kildesporing av sink for Nammo Raufoss AS, er klar.

DEL

Resultatene fra overvåkningen 2018 for Bradalsmyra viser god tilstand ved målestasjoner tilknyttet Veltmannåa og verkstedområdet for de metallene som er målt, mens resultatene fra rakettstandplass og miljøtestanlegget tilsvarer moderat til svært dårlig tilstand for sink.

Overvåket siden 1991

«På bakgrunn av disse resultatene,forventes det at en kildesporing av sink i nærheten av miljøtestanlegget inngår i vannovervåkningen for 2019», heter det i rapporten.

Bradalsmyra er Nammo Raufoss sitt testsenter for utprøving av ny ammunisjon. Området avrennes hovedsakelig av Veltmannåa, men også noen mindre bekker fra miljøtestanlegget, verkstedområdet og rakettstandplass.

Overvåkning av testsenteret har pågått siden 1991, mens vannkvaliteten i Veltmannåa første gang ble undersøkt i 2004.

Gir godt bilde

Resultatene etter sporing av sinkkilde i området nedstrøms verkstedet, viser lavere sinkkonsentrasjoner enn området utenfor testsenteret.

«De lave nikkelkonsentrasjonene som ble målt i bekken som avvanner verkstedsområdet viser at bidraget herfra er lavere enn det naturlige bidraget fra omkringliggende områder.Vi mener undersøkelsene gir et godt bilde av tilstanden til avrenningen fra Bradalsmyra, og er representativ for hvilken påvirkning utslippet fra bedriften har, skriver Miljødirektoratet».

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken