Nammo får millioner for å teste ut effekten av laservåpen

Nammo skal bruke 35 millioner kroner til å forske på moderne laservåpen. Koronakrisen har satt fart i støtteordninger.