Naboprotester mot foreslått trafikkløsning: – Skal vurderes nøye

- Kommunen vil vurdere uttalelsene fra naboene grundig.