Fra 1. januar trådte den nye hundeloven i kraft.

Statsforvalteren i Innlandet skriver på sine nettsider at den stiller tydelige krav til forsvarlig hundehold og styrker politiets muligheter til å gripe inn i problematisk hundehold på et tidlig tidspunkt.

Det kan også brukes overtredelsesgebyr ved brudd på båndtvangbestemmelsene.

Mange husker ikke

Derfor er det også viktig å merke seg at den nasjonale båndtvangen gjelder fra 1. april til 20. august.

Det innebærer at hunden skal bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at hunden ikke kan jage eller skade husdyr, tamrein eller viltlevende dyr og deres reir, bo eller hu, skriver statsforvalteren.

En undersøkelse gjennomført av dyrebutikkjeden Musti viser at 1 av 3 hundeeiere ikke husker når det er båndtvang.

Hundeekspert i Musti, Magda Nawrocka, er litt overrasket over årets tall. I fjor viste nemlig undersøkelsen at nærmere 75 prosent visste når det var båndtvang.

– Båndtvang har vi først og fremst for å unngå at hunder skader eller stresser andre dyr. Det er nemlig slik at de fleste dyr føder barna sine om våren, og når det er mange dyreunger i naturen er hunder en reell trussel for både barn og mor, forteller hun.

En del av ansvaret som hundeeier

At hunden lystrer deg og kommer når du roper er ikke godt nok under båndtvangen, så husk å ta med båndet, oppfordrer Musti.

Lengre bånd kan brukes dersom du ønsker at hunden skal løpe litt friere.

– Å vite når det er båndtvang og følge det er en del av ansvaret med å ha hund. Og som en fugl som må ha vinger for å fly, må en hund ha et bånd for å sikre trygghet og frihet på samme tid, forteller Nawrocka.

Dersom man ønsker at hunden skal få leke fritt, finnes det stadig flere hundeparker og inngjerdede områder som tilrettelegger for at hunden får stor frihet, også mellom 1. april og 20. august

Ekstraordinær båndtvang

I mange kommuner er det utvidet båndtvang. Kommunene har selv mulighet til å vedta strengere regler i perioden der det ikke er nasjonal båndtvang (se faktaboks).

Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Gran innførte alle i vinter ekstraordinær båndtvang.

Også valdreskommunene Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre har innført forskriften.

– I Nord-Aurdal, Sør-Aurdal og Etnedal stoler de derimot på at hundeeierne tar ansvar selv, skriver Avisa Valdres.

Søndre Land har ikke innført forskriften.