Gå til sidens hovedinnhold

Nå sitter kommunen med et kremområde som sannsynligvis ikke kan bebygges på mange år. Deri ligger muligheter for endelig å kunne utnytte beliggenheten ved Mjøsa til rekreasjon

Artikkelen er over 1 år gammel

oa mener Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mange mener mye om Huntonstranda. Området som grenser til Mjøskanten er definitivt underutnyttet som parkeringsplass. Derfor var det stor glede da Gjøvik kommune fikk til en avtale om tomtekjøp som flytter Huntons flisproduksjon til industriområdet i Skjerven skog. Endelig kunne arbeidet starte med å se på utviklingen av Huntonstranda som den perlen beliggenheten sier at området er.

Boliger har i alle scenarioer vært en sentral forutsetning for utbygging. En utbygging hvor det allerede er gjennomført en internasjonal arkitektkonkurranse, og både nytt kulturhus og ny ungdomsskole er blant mulighetene som er drøftet.

Men så tar naturen styringen. I dager der man ikke visste bedre, kan området ha blitt brukt til å kvitte seg med søppel. Dertil har jorda gjort det jorda gjør når det for eksempel lagres flis på den i tiår. At resultatene fra de grundige undersøkelsene av jordsmonnet skulle gi såpass tydelige advarsler, overrasker likevel. Forekomsten av metan i grunnen er så stor at det rett og slett er brannfarlig.

Dette betyr at alle planer som inkludere boliger på Huntonstranda foreløpig kan legges i en skuff, sammen med en bunke av andre spenstige planer for byutvikling opp gjennom årene. Politikerne ønsker nå utredning av alternativene, blant annet med masseutskifting og mulig fjernvarmebruk av den svært klimaskadelige gassen.

Det er ingen tvil om at masseutskifting koster. I en mye omtalt sak i Skedsmo er kostnadene ved utskifting av masser fra ei tidligere søppelfylling anslått til 1,7 milliarder kroner.

Det skal nå undersøkes om gassforekomstene kan berøre noen av de eksisterende bygningene ved Huntonstranda. Sikkert er det imidlertid at det ikke er farlig å bruke området til friluftsformål. Nettopp det kan være en god nyhet for gjøvikenserne. For nå sitter kommunen med et kremområde ved Mjøsbredden som sannsynligvis ikke kan bebygges på mange år. Deri ligger muligheter for endelig å kunne utnytte beliggenheten ved Mjøsa bevisst og moderne til friluftsformål og rekreasjon for byen, kommunen og regionens innbyggere. En slik mulighet har vært etterspurt og etterlengtet i mange år.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdninger.

Kommentarer til denne saken