Nå setter også Søndre Land grenser for helse og omsorg

Det er grenser også for kommunale helse- og omsorgstjenester. I Søndre Land har en nå gjort et vedtak kommunen håper skal gi felles forståelse mellom søkere og pårørende om omfang og innhold i tjenestene som tildeles.