(Hadeland)

Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Trine Skei Grande (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) møter nå pressen etter at landsstyrene i flere timer har diskutert det partiene har forhandlet fram på Granavollen.

Statsminister Solberg omtaler enigheten som Granavollen-plattformen.

Rører ikke 2c

De borgerlige partiene fjerner muligheten for fosterreduksjon ved friske flerlinger før grensen for selvbestemt abort, men beholder paragraf 2c.

Det opplyste statsminister Erna Solberg (H) på torsdagens pressekonferanse om ny regjeringsplattform for Høyre, Frp, Venstre og KrF.

De fire partiene er enige om en handlingsplan for å redusere uønskede graviditeter.

KrFs landsstyre sa ja til regjeringsplattformen med 19 mot 17 stemmer, etter det NTB erfarer. Knut Arild Hareide har gått av som KrF-leder, opplyser kilder til NRK

Solberg: Historisk dag med firepartiregjering

Norge får den første ikke-sosialistiske flertallsregjeringen siden 1985, slo statsminister Erna Solberg (H) fast sent torsdag kveld.

– Jeg er veldig glad for å stå her sammen med forhandlingslederne fra Frp, Venstre og KrF. Etter to uker er vi enige om en regjeringsplattform. Den er godkjent i alle partier, sa Solberg.

Hun møtte pressen på Gardermoen sammen med Venstre-leder Trine Skei Grande, Frp-leder Siv Jensen og KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

– Dette er en historisk dag. Norge får den første ikke-sosialistiske flertallsregjeringen siden 1985, understreket hun.

– Mange land opplever ustabilitet, men vi har gjennom gode, men tøffe forhandlinger funnet sammen. Det viser at de fire partiene har en vilje til å finne løsninger og lage kompromisser. Vi står sammen om verdien av å bygge et samfunn nedenfra, fremholdt statsministeren.

Solberg trakk fram noen av utfordringene regjeringen står overfor i de to og et halvt årene som gjenstår av denne perioden. Det handler om å skape nye jobber, sørge for at flere kommer i arbeid, lede an i det grønne skiftet og sørge for små forskjeller, ifølge regjeringssjefen.

– Vi skal skape et bærekraftig velferdssamfunn, hvor flere er yrkesaktive og innvandrere kommer raskere i jobb.

Hun varslet lavere totalt skatte- og avgiftsnivå og enighet om flere konkrete tiltak for å bedre barnefamilienes situasjon, blant annet ved økt barnetrygd og økt støtte til studenter som får barn.

Enigheten har fått navnet Granavollen-plattformen.

– Hvert av de fire partiene har fått satt et tydelig preg på dokumentet. En flertallsregjering er viktig for stabilitet og for å løse de utfordringene vi har som ambisjon å gjøre noe med, sa Solberg.

Jensen: – Bedre enn Jeløya-plattformen

Frp-leder Siv Jensen sier den nye regjeringsplattformen er bedre enn den forrige og nevner ytterligere kutt i eiendomsskatten som et av flere gjennomslag.

– Vårt landsstyre stemte enstemmig ja til en plattform som trygger Norge og sikrer et bærekraftig velferdssamfunn. Denne plattformen er bedre for Frp enn Jeløya-plattformen, sier Jensen om samarbeidsplattformen for en regjering med Venstre, Frp, KrF og Høyre.

Hun sier Frp gikk inn i forhandlingene med krav om lavere skatter og avgifter, fortsatt historisk satsing på samferdsel og mindre bompenger, samt en fortsatt restriktiv, rettssikker innvandringspolitikk. Alt dette fikk de gjennomslag for, mener Frp-lederen.

Hun trakk blant annet fram at antallet kvoteflyktninger skal reduseres hvis antall asylsøkere øker betydelig, samt at Frp har fått gjennomslag for å redusere eiendomsskatten fra 5 til 4 promille.

– Det betyr at en tredel av alle kommuner med eiendomsskatt må kutte i satsene sine, sier Jensen.

Frp-lederen er også storfornøyd med at Stortinget ikke lenger kan «vanne ut» Frps politikk, ettersom de nå er en del av en flertallsregjering.

– I en flertallsregjering er vi sikre på at politikken vår blir gjennomført uten å bli vannet ut i Stortinget. Det er ofte Frps politikk som har blitt stoppet i Stortinget, men slik vil det ikke være framover, sa Jensen.

Ropstad: – Stolt og glad for viktige KrF-gjennomslag

KrF har fått gjennomslag for å øke barnetrygden. – Det er en viktig sosial seier for ungene som vokser opp i fattigdom, sier nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

– Jeg vil begynne med å takke de andre partiene for tøffe, men veldig konstruktive samtaler der jeg mener vi har funnet gode løsninger for Norge. Og jeg er stolt og glad for viktige KrF-gjennomslag i denne plattformen, sa Ropstad på en pressekonferanse torsdag kveld.

Han opplyser at KrF hadde en klar ambisjon om å få til en barnereform og en likeverdsreform, i tillegg til å ta vare på de kristne røttene og løfte de kristne verdiene, samt å få til et stort engasjement for å bekjempe klimaendringer og for å kjempe for verdens fattigste.

– Det leverer vi på, sa Ropstad.

Han trekker fram barnereformen med en tydelig innsats for å bekjempe fattigdom blant barn som et av de største gjennomslagene.

– Barnetrygden skal økes med 7.200 kroner for barn mellom 0 og 6 år, og økningen av barnetrygden skal holdes utenfor beregningen av sosialhjelp. Det er en viktig sosial seier for ungene som vokser opp i fattigdom, sa Ropstad.

Venstre: – Store planer for klima

Venstre har fått inn mål om 45 prosent klimakutt i ikke kvotepliktig sektor innen 2030 i den nye regjeringsavtalen.

– Det blir en ny klimakur for Norge, sa Venstre-leder Trine Skei Grande da regjeringsplattformen ble presentert torsdag kveld.

Grande sier at det er enighet om at det skal satses på kollektiv, grønn skipsfart, engangsprodukter i plast skal forbys, og alle elbilfordelene skal fortsette.

I tillegg sier Venstre at det satses på en god skole for alle.

– De svake ungene skal få ekstra fagfolk og ikke ufaglærte, og vi skal få en mer fleksibel skolestart, sier hun.

Grande sier at kvaliteten på SFO og AKS skal økes, og de aller fattigste skal få tilbud om gratis SFO.