Nå møtes brødrene i retten

Brødrene Kai Robert og Johnny Mikaelsen møtes i retten på bakgrunn av uenighet om innholdet i en avtale dem imellom.