Mens helseministeren taler for døve ører – helseforetakene må ikke kutte i tilbudene før et like bra eller bedre tilbud er etablert i kommunene – er Sykehuset Innlandet (SI) i ferd med å rasere divisjon habilitering/rehabilitering (Solås, Ottestad og Granheim). Ottestad og Granheim er truet. Verken ansatte eller pasienter blir hørt.

Divisjonsdirektør Astrid Millum og administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard trekker nå Kongsvinger-kortet i rasende fart. Alt for å forsøke å rette opp mange års vanskjøtsel og elendig ledelse. Et «forsvarlig behandlingstilbud» er i praksis et dårligere tilbud, og til færre pasienter.

Pasientene ved Ottestad og Granheim må betale prisen. Behovet for hjelp og behandling er uendret. Ingen av disse har sett noe til «nye behandlingsmetoder» eller et «like bra eller bedre tilbud» i kommunene og primærhelsetjenesten.

Samhandlingsreformen er en gedigen fiasko. Kommunene bruker de ekstra midlene de fikk for å styrke tilbudet til utskrivningsklare pasienter, til dagbøter til sykehusene. Kommunene er ikke i nærheten av å gi et «like bra eller bedre» tilbud som spesialisthelsetjenesten innen habilitering/rehabilitering.

Helseminister Bent Høie (H) tar ledelsen i SI ingen notis av, mens Innlandets eneste representant i helse- og omsorgskomiteen, Tore Hagebakken (Ap), sover i timen. Begge er de fremste helsepolitikerne i hvert sitt «ansvarlige styringsparti».

Helsepolitikken er ute av kontroll.

Kongsvinger-kortet er oppbrukt og fillete i kantene!