Det er mange som har fått problemer med å betale de skyhøye strømregningene som mange opplever i disse dager. Det anmodes derfor om at kommunene etablere en krisetelefon/ informasjonstelefon i kommunen som et strakstiltak – hvor de som har fått problemer med å betale strømregningene kan få hjelp. Det kan være av stor betydning for dem det gjelder i en adventstid, og fram til varslede nasjonale tiltak kommer på plass.

Det haster, for strømregningene kommer når de kommer, og regjeringen signaliserer at tiltak for å bøte på strømprisene ikke kommer på plass før etter nyttår – utover hjelp til mottakere av bostøtte og studenter på lån- og stipendordninger.

Staten – og de fleste kommuner og fylker – er aksjeeiere i strømselskaper. Det bør eksempelvis kunne være en enkel oppgave å gi hjelp til å ordne betalingsutsettelser inntil kompensasjonsordninger er på plass fra sentralt hold uten tillegg av gebyrer.

Manglende økonomi – og den skamfullhet det kan medføre for mange å innrømme det – kan medføre at mange kutter ut livsviktige basisbehov for å dekke strømregningene. Det bør derfor legges til rette for oppfølging av eldre og andre som er alene hjemmeboende, som gjerne kan ha en høy terskel for å søke hjelp og innrømme problemer.

Det bør være et kommunalt ansvar å sikre at eldre, studenter og de med svak økonomi ikke fryser, eller at svak økonomi og høye strømregninger medfører at det går ut over anskaffelse av livsviktige medisiner, legekonsultasjoner, helsehjelp, tannhelse og/ eller er i mangel på mat, klær og andre livsviktige behov for livsopphold.

Ingen skal behøve å lide i et land som viser til å være blant verdens rikeste, eller frykte for varsel om nedstenging av strømmen, inkassogebyr mv.

Mange har kun strøm som oppvarmingskilde. Derfor bør kommunene ta ansvar å opprette strømtelefon (krisetelefon) / sted å henvende seg til for sine innbyggere som har fått problemer med å betale sine strømregninger.