Gå til sidens hovedinnhold

Nå må Helse Sør-Øst lytte til folket

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når vi sender over Elverum kommunes høringssvar til Helse Sør-Øst er det en tydelig stemme for fortsatt sykehusdrift i Elverum. Vi har i mange runder gitt tydelige innspill for hvorfor dette er viktig, og hvorfor Elverum Sykehus er en naturlig del av en eventuell ny sykehusstruktur. Gjennom møter med statsråden, helseforetakene og befolkningen har vi hele tiden holdt fast på at driften ved sykehuset må fortsette, enten ved å videreutvikle dagens struktur, eller som et akuttsykehus i en modell med et storsykehus i Moelv.

Nå er det opp til Helse Sør-Øst å lytte til Innlandet.

Da kommunestyret i Elverum enstemmig trakk støtten til målbildet for utviklingen av sykehusstrukturen i Innlandet i januar, var det ikke fordi vi mente at vi vet best hvordan man løser alle sykehusutfordringene i Innlandet. Det var fordi det nåværende målbildet ikke lenger henger sammen med den virkeligheten vi ser hver dag i fylket vårt. Det er fordi vi ikke kjenner igjen den planen for struktur det har vært enighet om tidligere.

Målet med et Mjøssykehus var en gang i tiden å øke kvaliteten ved sykehuset Innlandet, med et stort spesialisert miljø, som samtidig sikret nære og trygge helsetjenester til befolkningen. Det skulle fortsatt være lys i lokalsykehusene, og det skulle være et akuttilbud som tok høyde for de ulike behovene i fylket.

Gjennom politikerne i Innlandet, både på kommunal- og fylkesnivå, har befolkningen sagt tydelig ifra. Med stort engasjement. Dersom det skal vedtas et nytt storsykehus, må det ligge i Moelv. Og de øvrige akuttsykehusene må ivareta Øst/Vest-balansen i fylket. Da kommer man ikke utenom et akuttsykehus i Elverum.

Kommunestyret i Elverum anbefaler at fremtidig sykehusstruktur bygger på dagens lokalisering av sykehusene. Dette mener vi gir det beste sykehustilbudet til befolkningen i hele Innlandet. Det ivaretar også vekstmulighetene for de ulike byene i Innlandet, beredskapen i forsvarskommunene, turismen og næringsvirksomheten.

Det viktigste er uansett at en ny sykehusstruktur ivaretar hele fylket. Da må man ta hensyn til de som bor på begge sider av Mjøsa. De vil få lang avstand til et eventuelt nytt storsykehus.

Når vi har fattet vårt vedtak, og sendt inn vårt høringssvar, er det med mandat fra våre velgere. Om en fornuftig og bærekraftig løsning. Som ivaretar hele Innlandet.

Derfor ønsker vi at Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet nå lytter til våre innspill. For de reflekterer de som kjenner best hvor skoen trykker. Befolkningen i Innlandet fortjener det.

Kommentarer til denne saken