Det er mye trist lesing om sykehjem og hjemmetjeneste i oa for tiden og nå er det på tide å stoppe ballen fra å rulle i feil retning.

Det er et nytt innlegg om Hovli og sykepleierdekning. Vi gir faktisk gode tjenester, veldig gode tjenester ved Hovlitunet – tidligere Hovli. Vi har jobbet der over mange år. I tiden når Nina Trogstad jobbet der, og da den triste hendelsen oppsto.

Vi har møtt utfordringer som følge av covid og andre utfordringer. Vi har snudd oss rundt og stått på.

Våre pasienter får den helsehjelpen de trenger. Helsefagarbeidere har tett samarbeid med sykepleiere, fagsykepleier som igjen har tett samarbeid med lege.

Men det er ikke bare sykdom det handler om i et sykehjem. Det er mye adferd som vi må møte våre pasienter på. Her har vi fagmøter med forskjellige utredninger i tillegg, som faktisk helsefagarbeideren gjør. Vi finner løsninger å møte pasienten på.

Og ikke minst aktiviteter og det sosiale. Vi har mange morsomme og fine stunder.

Det er faktisk ikke bare sykepleiere det handler om, hovedtyngden er helsefagarbeidere. Og de gjør en fantastisk jobb.

Det er alltid sykepleier på jobb. De blir tilkalt når det oppstår noe akutt og det gjør det ikke hver dag. At det oppstår noe livstruende flere steder på en gang, tilhører sjeldenheten, har faktisk ikke hørt om det.

Og 113 fungerer også på Hovlitunet sin telefon.

Pasienter og pårørende er fornøyd med de tjenesten vi yter, for hos oss får de god pleie på alle mulige måter. Og vi ansatte trives i jobben vår.

Vi tenker at ballen nå må slutte å rulle i feil retning.