Forhandlingene om Nasjonal Transportplan (NTP) er i gang. Regjeringen går først til sine tidligere regjeringskolleger i Fremskrittspartiet for å prøve forhandle fram en løsning som kan passere voteringen i Stortinget. Det vil i så fall koste dyrt. Vanvittig dyrt. Et FrP med stort behov for å markere seg, går inn i forhandlingene med ei liste over krav som til sammen vil koste 400 milliarder kroner mer enn regjeringens forslag. Det er intet mindre en tredel av planforslagets totale kostnad. Altså kommer ikke det til å skje.

FrP kan da heller ikke tro at de skal få gjennomslag for å legge ned alle bommene nå, når de ikke akkurat revolusjonerte dette systemet i de sju årene de faktisk satt med samferdselsministeren. Men en og annen symbolsk bomnedleggelse kan de sikkert få ut av forhandlingene.

Mer spennende er det om Bård Hoksrud og Sylvi Listhaug kan klare å forhandle full utbygging av rv4 inn i NTP-planen. Dette er ett av tre spesifikke veiprosjekter partiet ønsker inn i planen.

En utbygging som statsråd Hareide selv sa til OA at var et av de vanskeligste å skyve ut av portefølgen. Fordi, endelig er det de siste årene gjort en overordnet analyse av rv4s rolle og funksjon, som med all tydelighet viste at den er så mye mer enn en pendlervei inn til Oslo – slik den likevel er beskrevet i NTP-grunnlaget.

Ved å heve blikket noe, har beregningene vist at AS Norge, velferdsbudsjettet vårt og ikke minst eksportbalansen, har alt å vinne på at Raufoss-industrien og det øvrige næringslivet kommer seg ut i verden via denne veien. Selv Statens vegvesens utredning påpekte at de mange tiltak langs veien bærer preg av «midlertidig fokus», og at det ikke virker «som det skjer ut fra en samlet vurdering av mål og strategi». Det må være mulig å finne en løsning gjennom Groruddalen og Nittedal som muliggjør denne utbyggingen som både Vegvesenet og Nye Veier mener er av de aller mest samfunnsøkonomisk lønnsomme på Østlandet. Men da må det politisk trykk til.

Spørsmålet nå er om FrP klarer å skape det trykket, eller om vestsida av Mjøsa skal tape denne kampen, med de beste argumentene på hånda.