Nå kan du stille klokka etter lyden av Raufoss by

Man­ge stol­te byer over hele Eu­ro­pa har sine fas­te og kjen­te klok­ke­spill. Enda fle­re har råd­hus­klok­ker med sig­na­ler som er en in­te­grert del av by­bil­det. Da Rau­foss i vår fikk inn­vil­get by­sta­tus, syn­tes der­for Hå­vard Am­lie det var noe som mang­let.