Nå kan du søke om ekstra støtte fra Gjøvik kommune

Gjøvik kommune deler nemlig ut ekstra støtte til idrett og kultur.

DEL

Mange arrangører, lag og foreninger fikk økonomiske utfordringer og mistet mange av sine inntekter når det ble innført strenge tiltak for å begrense koronasmitten.

Gjøvik kommune skriver i en pressemelding at den har bevilget 300.000 kroner som ekstra støtte til idretten og kulturlivet som følge av koronakrisen og lyser nå ut midler.

Kommunen har lagt ut informasjon om begge ordningene på sin hjemmeside.

– Gjøvik har mange små arrangement og mange uavhengige kulturutøvere som driver som selvstendige næringsdrivende og som skaper festivaler og sommerarrangement og bakgårds-arrangementer. Vi er opptatt av å sikre at mange av disse kommer velberget gjennom krisen og overlever en vanskelig periode, sier Kjersti Bjørnstad, utvalgsleder med ansvar for blant annet kultur og idrett i Gjøvik kommune.

Midlene er delt opp i to tilskuddsordninger. Den ene gjelder lag og foreninger for å kompensere for tapte inntekter som følge av avlyste aktiviteter og arrangement, som stevner, konkurranser, turneringer og lignende. Søknadsfristen er 20. juni.

Den andre er kulturstøtte til arrangører og utøvere og det generelle kulturliv for å stimulere til økt aktivitet. Søknadene behandles søknadene fortløpende. Maksimalt støtte er 30 000 kroner og søknadsfristen er 15. august.

– Vi er opptatt av å beholde mangfoldet og tilfanget fra grasrota. Dette er vi i Gjøvik er veldig stolte av og det gir gode vilkår for å få fram nye talenter. Arrangementene i Gjøvik gir også ringvirkninger også for restauranter og butikker i byen, sier Bjørnstad.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags