I deres satsing på å bli mer miljøvennlig har pant dukket opp som en naturlig del i det. De tre nevnte vinflaskene kan nå pantes på Vinmonopolet eller i dagligvarebutikker.

– Kunder lurer på om vinflaskene med pantemerke virkelig kan leveres i dagligvarebutikken på sammen måte som brusflasker, og det kan de, sier miljøkonsulent i Vinmonopolet, Steinar Sjåheim.

Økende fokus

Sjåheim holder til ved Vinmonopolet på Gjøvik. Han sier at dette har blitt et økende fokus blant deres kunder.

– Flere og flere spør om vin på plastflasker, og lettglass blir også i økende grad etterspurt. De lurer på om vi har fått inn flere viner i lettemballasje, sier Sjåheim.

Vinmonopolet har mål om å redusere sitt CO₂-utslipp med 40 prosent innen 2030. Da er dette tiltaket viktig.

Bakgrunn

Nye viner i basissortimentet som koster under 150 kroner må nå ha lettvektsemballasje og det må være pant på alle nye plastflasker og aluminiumsbokser. Bakgrunnen for denne satsingen er at analyser viser at tunge glassflasker er en miljøversting.

– Når 1000 liter drikke distribueres på 0,75 liters glassflasker gir det i snitt et klimagassutslipp på 609 kilo CO₂-ekvivalenter, sier Rolf Eriksen, leder i Vinmonopolets miljøarbeid.

I kontrast gir 1000 liter drikke distribuert på plastflasker med pant et utslipp på mellom 6,6 og 123 kilo, avhengig av andelen resirkulert materiale i flaskene.

– Det er bra at stadig flere ser verdien av å ha pant på flasker og vi er glade for at alle Vinmonopolbutikken nå er blitt en del av panteordningen. Vi ønsker at mest mulig skal resirkuleres og bli til nye produkter, sier administrerende direktør Kjell Olav Maldum i Infinitum, som driver det norske pantesystemet.