Det er Innlandet fylkeskommune som melder at fylkesvei 51 over Valdresflye åpnet 1. april.

Fjellovergangen kommer imidlertid til å være nattestengt en periode framover. Det er mindre snø enn normalt på strekningen, og dermed har brøytemannskaper fått brøytet flere parkeringsplasser over fjellet – enn det de vanligvis gjør så tidlig.

– Det er viktig at folk parkerer fornuftig, hvis de skal ut på tur og parkerer på Valdresflye. Følg trafikkreglene, og ta hensyn. Det er viktig at andre biler, særlig utrykningskjøretøy og brøytebiler kan komme fram, sier byggeleder Håvard Ødegård i Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

Fylkesvei 55, Sognefjellsvegen, kommer også til å åpne snart. Det er ventet at den åpner fram til Sognefjellshytta fra Lom-siden fredag 8. april. Resten av veien skal åpnes rundt 2. mai.

Langs denne veien er en litt engstelig for snøskred, men lite snø i fjellet og kaldt vær minsker denne risikoen.