(Hamar Dagblad)

Samarbeidet er treårig, med en opsjon på to års forlengelse. Og kontrakten er på 500.000 kroner årlig.

Til gjengjeld får Sparebank 1 Østlandet tilgang på alle fag- og kompetansemiljøene innen NTNU.

Kompetanseløft

En delegasjon fra NTNU besøkte fredag bankens hovedkontor i Hamar for å drøfte samarbeidet, som alle parter mener byr på store muligheter i de neste årene framover.

– Vi i banken ønsker å knytte oss nærmere NTNU Gjøvik, men vi får gjennom denne avtalen tilgang til hele NTNU-miljøet. Det vil bli spennende prosjekter, både for de ansatte og studenter i NTNU-systemet og for oss, varsler Dag-Arne Hoberg, konserndirektør for innovasjon og forretningsutvikling i Sparebank 1 Østlandet.

– Hva kan dere bidra med fra NTNUs side?

– Det er viktig for oss å kunne bidra med kompetanse innenfor våre spesialistområder, som er informasjonssikkerhet, digitalisering og innovasjon på Innlandet. Og vi håper å kunne løfte de ansattes kompetanse, bidra med forskningsprosjekter og innovasjonsrettet arbeid, sier Nils Kalstad Svendsen, leder institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi.

– Også har vi en ambisjon om å bygge et sterkere miljø på Gjøvik innen industriell økonomi, innovasjon og ledelse. Og her passer denne avtalen veldig fint inn, hvor vi kan samarbeide tettere og målrette vår utvikling for å betjene banken og bankens kunder, sier Ottar Henriksen, fagsesjonsleder på industriøkonomi og teknologiledelse NTNU Gjøvik.

NTNUerne ser for seg store endringer for bank og finans i årene framover:

– Digitaliseringen endrer verden og den endrer banknæringen, og digitaliseringen vil endre Innlandet, sier Henriksen.

Må ha hjelp

– Hva slags muligheter der dere for dere framover i banken, Hoberg?

– For oss er det viktig at vi ikke blir vår egen sfære. Vi har ikke mulighet på egen hånd til å drive spisskompetanseutvikling. Vi er helt avhengig av å knytte oss nærmere akademia enn det vi kanskje har vært opptatt av i tidligere år. Sånt sett representerer denne avtalen en milepæl i forhold til det å se nytten av og behovet for å samarbeide.

Avtalen omfatter studentsamarbeid, Cyber Security, digitalisering innen finans, big data analyse og maskinlæring, bærekraft og utvikling av en egen fagenhet innen industriell økonomi og teknologiledelse.