Nå innføres minipris og hyppigere avganger på Gjøvikbanen

– Vi tror mange vil benytte seg av timesavganger i rushtiden, sier daglig leder for Gjøvikbanen, Øystein Gullaksen.