Regjeringen har lagt fram en gjenåpningsplan uten et eneste kompensasjonstiltak for ansatte og bedrifter. Men krisen er ikke over før folk er tilbake i jobb.

Koronapandemien har rammet norske arbeidsfolk og bedrifter svært ulikt. Mens enkelte sektorer har opplevd økt etterspørsel, har mange bedrifter i tjenesteytende næringer som uteliv, servering og reiseliv opplevd en dyp og langvarig krise.

Både næringslivet og kommunene i Oppland trenger flere tilpassede støtteordninger i forbindelse med koronapandemien. Mange faller utenfor ordningene, og regjeringen har heller ikke forsøkt å rette opp skjevheten som ligger i at konsekvensene av krisen er ulikt fordelt. Både bedrifter og ansatte lever i utrygghet, og forskjellene mellom folk øker.

Vi møter mange i næringslivet i vår region som forteller om en vanskelig situasjon. Etter et år med strenge tiltak og mye usikkerhet er det mange bedrifter som kommer til å fortsette å slite også etter at smittevernstiltakene lettes på dersom det ikke kommer bedre ordninger. Dagens kompensasjons- og støttetiltak treffer ikke godt nok, spesielt ikke de minste bedriftene. Derfor har Arbeiderpartiet ved flere anledninger foreslått at regjeringen bør endre ordningene til å omfatte flere og treffe bedre. Dessverre har høyreregjeringen strittet imot.

Torsdag fremmer Arbeiderpartiet igjen en rekke forslag i Stortinget som skal hjelpe bedriftene som faller utenfor dagens ordninger. Vi ønsker blant annet endringer som sikrer rettferdig fordeling av byrdene, en ny ordning som fanger opp bedrifter som faller utenfor, mer penger til kommunene og et eget tilskudd på inntil én million kroner til små bedrifter som direkte eller indirekte rammes av smittevernstiltak.

Vi får stadig henvendelser fra ansatte som er permittert. Det gjør inntrykk å høre om hvordan de opplever situasjonen, usikkerheten om de har en jobb å gå til. Nå er det viktigere enn noen gang at vi stiller opp for de mange tusen som står uten jobb. Regjeringa må sørge for ordninger som reduserer risikoen for bedriftene ved å ta ansatte raskt tilbake i jobb.

Lenge har kommunene også etterlyst økte bevilgninger som kan brukes til å holde næringslivet i gang. Gjennom offentlige anskaffelser kan vi i kommunene iverksette prosjekter som bidrar til økt sysselsetting og økt aktivitet. Det er klok politikk for både bedrifter og arbeidsfolk.

En gjenåpningsplan kan ikke bestå kun av nedtrapping av smittevernstiltak. Vi trenger en større innsats for arbeidsfolk og bedrifter. Det ansvaret tar Arbeiderpartiet med de forslaga vi fremmer for Stortinget nå!