(Hamar Dagblad): Den store sammenslåingen har blitt gjennomført på under sju måneder.

Under en høytidelig seanse på Ilseng fengsel, med ny ledelse og tillitsvalgte og vernetjeneste til stede, ble overføringen av fullmaktene signert av regiondirektør Stig Meisler Storvik og enhetsleder Kriminalomsorgen Innlandet, Jan Korsvold.

Dermed vil den nye enheten ha en kapasitet på 303 fengselsplasser, fordelt på 124 plasser høy sikkerhet for menn, 20 plasser høy sikkerhet for kvinner, 159 plasser lavere sikkerhet, 32 lenker til elektronisk kontroll og en kapasitet på i underkant av 900 saker knyttet til straffegjennomføring i samfunn, bøtetjeneste og personundersøkelser.

Kriminalomsorgen Innlandet vil i tillegg ha spesialkompetanse på straffegjennomføring for utenlandske innsatte.

Budsjettet for 2020 er på om lag 285 millioner kroner.

Mer sømløs

Og det er hamarsingen Jan Korsvold som fra 1. januar leder 258 ansatte i Innlandet.

Han ser bare goder med sammenslåingen:

– Vi får en mer sømløs straffegjennomføring, mer samordnet praksis og vi får bedre utnyttelse av kapasitet når det blir lettere å flytte innsatte innenfor egen enhet. Mer likebehandling av de innsatte og domfelte.

Korsvold tror den nye enheten på sikt vil gi større muligheter både for ansatte og innsatte:

– Vi kan tenke fagutvikling. Ingenting innen vårt fagområde er hogget i stein, så vi kan utvikle nye tilbud og tjenester. Det handler om å legge til rette for at de innsatte kan ta tak i livene sine og leve kriminalitetsfrie liv. Det er vårt mål, og som norsk kriminalomsorg er ganske gode på.

Han ser for seg å styrke samarbeidet med skole, NAV og helsetjenestene, i tillegg til at Kriminalomsorgen Innlandet selv skal komme opp med nye modeller og tiltak.

Tenker nytt

– Ser du noen flere gevinster ved sammenslåingen?

– Vi kommer til å spare noe økonomisk, ikke med det første, men kanskje i løpet av en femårsperiode. Det viktigste er at vi samler de faglige ressursene. Og flere hoder innenfor samme fagområde skaper kraft. Dessuten vil vi få mindre sårbarhet enn det vi opplever i dag.

– Jeg er utålmodig, men innser at ting må bli til mens vi går. Jeg er uansett sikker på at vi kommer til å yte bedre tjenester. Vi skal i alle fall ikke være redde for å tenke nytt.