Nå går det vel rett mot samling i bånn?

KRITISK: – Vi kan heller ikke bukke for gårdeierne når de vil ha kommunen med på å betalt inngangspartiet – slik det skjedde når kommunen nå skal betale 2 millioner for trappa til Storgata 10, skriver Finn Olav Rolijordet (Rødt).

KRITISK: – Vi kan heller ikke bukke for gårdeierne når de vil ha kommunen med på å betalt inngangspartiet – slik det skjedde når kommunen nå skal betale 2 millioner for trappa til Storgata 10, skriver Finn Olav Rolijordet (Rødt). Foto:

Av
DEL

KronikkVi som bor i Gjøvik kommune er ikke hardt rammet av Covid-19 da det her heldigvis er relativt få smittede, i likhet med resten av landet. Men konsekvensene av smittevernstiltakene og nedstengingen av samfunnet fra den 12. mars har rammet oss hardt og det vil ramme de kommunale tjenestene. De rammer allerede hardt i det private næringslivet, vi har rekordmange permitterte i vårt distrikt.

Vi vet ennå ikke hva som blir den økonomiske fasiten, men vi vet at det blir store underskudd både dette året og påfølgende år for kommunen. Skattesvikt og varslet underfinansiering fra staten sin side. Tiltak med smittevern vil pågå lenge, antakeligvis inntil 2 år. Dessverre vet vi også nå at regjeringen ikke tar sikte på å kompensere fullt ut for kommunenes ekstra kostnader og inntektstap.

Det fremkommer av Stortingets behandling av Revidert Nasjonal Budsjett (RNB). Opposisjonen kjører kritikk, svaret er at kommunene må effektivisere. I denne situasjonen betyr det at kommunale tjenester kommer til å bli kuttet, det blir oppsigelser også i kommunen.

Vi står med andre overfor en dramatisk situasjon i Gjøvik. I formannskapet nå sist så oppfordret ordfører til felles dugnad for å få økonomien i Gjøvik til å balansere i årene fremover. Rødt skal selvsagt være med på å finne løsninger, men de politiske uenighetene og de ulike veivalg vi gjør vil ligge der selv i krisetider. Ja, kanskje spesielt i krisetider. Det ideologiske spennet går mellom fellesskapsløsninger og privatisering også i vårt lokalsamfunn.

Rødt tok til orde for at vi trenger et Revidert Kommunalt Budsjett (RKB). Med det menes at vi må ha en total gjennomgang av budsjettet, av både drift og investeringsbudsjettet. Nå er ikke tiden inne for de store politiske ambisjonene som posisjonen presenterte i sitt budsjett. Nå trengs edruelighet skal vi ivareta gode omsorgstjenester og gode skoler for unga. Vi kan ikke betale for det andre forvaltningsorgan har av ansvar – slik posisjonen gjør når det er satt av 20 millioner for å tegne riksveier for staten. Vi kan heller ikke bukke for gårdeierne når de vil ha kommunen med på å betalt inngangspartiet – slik det skjedde når kommunen nå skal betale 2 millioner for trappa til Storgata 10.

Vi kan heller ikke akseptere et 0-oppgjør i arbeidslivet, slik regjeringen legger opp til. Fordi det betyr at arbeidsfolk betaler for krisa, mens kapitaleierne får milliarder i krisestøtte uten betingelser og forbud mot utbytte.

Først og fremst må vi nå få fakta på bordet så godt det lar seg gjøre. Det blir rådmannens store utfordring. For oss politikeres blir den store utfordringen å stå sammen om å kreve full kompensasjon for kommunenes kostnader ved pandemien.

Dette vil være Rødt sitt utgangspunkt til en politisk dugnad om kommunens økonomi. Kan den borgerlige posisjonen i Gjøvik være med på dette, så begynner det å ligne noe.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags