(MittLillehammer): Strandtorgets logo «kirsebæra» skulle være et symbol på at senteret skulle «spise kirsebær med de store». Etter 32 år er kirsebærene gått ut på dato, senteret har vokst til å bli Innlandets største, og det er tid for å endre profil.

– Mange har hatt meninger om kirsebærene som har vært vår logo i «alle» år. Nå er tiden moden for å modernisere hele uttrykket. Det sier senterleder Erik Skjellerud.

Kjøpesenteret gjennomgår en stor opprustning både innendørs og utendørs. Nye leietakere kommer inn, butikker bytter plass, og fasaden skal gjennom sommeren opprustes.

– Når vi nå gjør så store forbedringer av senteret, var det naturlig å se på profileringen av senteret også, sier Skjellerud.

Neste uke fjernes kirsebærene, og ny logo vil dukke opp på fasaden og i profileringen av senteret.

– Vi skal hete CC Strandtorget. Vi samarbeider med de andre Mjøs-sentrene og da var det naturlig at vi tok det navnet. Hvordan det nye navnet og logoen blir mottatt, gjenstår å se. Internt har vi fått positive tilbakemeldinger, og noen som ikke er like glade for det. For oss var det viktig å få bevare Strandtorget-navnet, som er så godt innarbeidet hos folk, sier Skjellerud.