Nå får pårørende komme på besøk på sykehjemmene igjen – men bare noen steder