Torsdag ble det norske flagget heist på Randsfjordferja Elrond etter at den ble overlevert fra verftet. Nå skal Innlandet fylkeskommune ta fatt på arbeidet med å gjøre ferja klar for drift, skriver Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

I tiden fremover skal mannskapet ha opplæring om bord og ved kai, og de siste inspeksjonene skal gjennomføres før ferja kan settes i drift.

– Det var en gledens dag da Oppland fylkesting i desember 2018 besluttet å erstatte den gamle Randsfjordferja II med ei topp moderne, elektrisk drevet bilferje. Dette betyr mye for framkommeligheten til de som bor i Gran, der Randsfjorden deler kommunen i to. Samtidig er dette et viktig tiltak i fylkeskommunens arbeid for å nå målene våre om å få ned klimautslippene, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen i pressemeldingen.

Den nye bilferja skal gå på strøm, og skal kunne frakte både personbiler, folk og lastebiler.

– Det er godt å bli eier av ferja, slik at vi kan begynne på den siste delen av forberedelsene med å gjøre Elrond klar til drift, sier enhetsleder Geir Hestetræet i Innlandet fylkeskommune.

Det er fortsatt for tidlig å si nøyaktig når passasjerene kan begynne å ta ferje over Randsfjorden igjen. Rederiet regner med at det blir i månedsskiftet januar/februar, hvis opplæringa og myndighetenes inspeksjoner går etter planen.