Gå til sidens hovedinnhold

Nå er det Vestre Toten sin tur

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som innbygger i Vestre Toten er jeg opptatt av at hvordan vi passer inn i bildet hos de ulike partiene når de nå fronter sine partiprogram. Så hører det med at jeg er Ap-medlem, slik at det er helt naturlig for meg å sjekke Arbeiderpartiet sitt program ekstra nøye.

Og det har jeg nå gjort.

Vestre Toten har de siste åra blitt løftet frem fra Arbeiderpartiet i ulike sammenhenger.

· På mitt første landsmøte i 2017 vedtok landsmøtet at industrimiljøet på Raufoss skulle få etablert et katapult-senter (Med formål å bidra til at bedriftene raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle ideer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon), noe dagens regjering vedtok da de fortsette å ha makta etter valget 2017, veldig bra.

· På mitt andre landsmøte i 2019 fikk jeg som ordførerkandidat muligheten til å løfte frem arbeidsfolka i kommunen vår gjennom en panelsamtale med Støre og flere, samt at vi vedtok gode punkter på industri, spesielt forsvarsindustri.

· Under pandemien ble lokalsamfunnet vårt rammet av en skyhøy arbeidsledighet, og da var det kun Støre og Arbeiderpartiet som tok kontakt og turen til Vestre Toten for å møte næringslivet og de permitterte. Dette resulterte i at den største enkeltsummen i AP sitt alternative statsbudsjett for 2021 ble feriepenger på dagpenger, på hele 3 milliarder. Helt i tråd med det fagforeninga og den enkelte permitterte argumenterte sterkt for.

· Under landsmøtet i år ble «Fabrikk-kjerringa» Torhild Løkken fra Eina løftet frem som en av Arbeiderpartiet sine kjernevelgere. Torhild ble nevnt i åpningstalen, i åpningsfilmen hadde hun sin egen sekvens, og hun har bidratt til at Vestre Toten har fått enda mer fokus i Arbeiderpartiet.

· I Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2021 fant de også penger til årlig driftstilskudd for realiseringa av et industrimuseum på Raufoss, det har dagens regjering ikke klart.

Tirsdag 8. juni i år lanserte Arbeiderpartiet med partileder i spissen en vekstplan for innlandet. Dette skjedde på Raufoss i historiske «Bygning 5».

Her er det flere punkter som treffer vår kommune konkret på en ypperlig måte:

· Forsterke grunnlaget for eksisterende industri og bygge flere industriarbeidsplasser gjennom videreforedling av ren og rimelig energi fra vannkrafta til industrielle produkt.

· Bedre tilgangen til kapital og utnytte handlingsrommet i statsstøtteregelverket slik andre europeiske land gjør for å gjennomføre større industriinvesteringer

· Etablere yrkesfagsenter på Raufoss. Noe som Vestre Toten Arbeiderparti har spilt inn!

· Bruke Innlandet som pilot for å teste ut nye tiltak i distriktspolitikken for å få økt verdiskapning og flere arbeidsplasser.

Poenget med alle disse punktene er å vise at vi i Vestre Toten Arbeiderparti har gjort en god lokal jobb retta mot eget parti, som gjør at vi som kommune og lokalsamfunn blir sett og hørt i mange viktige saker. Og med disse punktene, blant mange andre, er jeg trygg på at ved å stemme Arbeiderpartiet ved årets valg får vi en politikk de fleste vil kjenne igjen Arbeiderpartiet på, men også for oss bosatt i Vestre Toten vil det gi konkrete utslag som vil gjøre oss enda mer attraktive i fremtida. Det kan ikke de andre programmene matche.

Stem Arbeiderpartiet!

Godt valg.

Kommentarer til denne saken