Mjøssykehuset, nytt akuttbygg ved Sørlandet sykehus og siste del av utbyggingen av Sunnaas sykehus er blant prosjektene som blir utsatt i Helse sør-øst.

Det går fram av helseforetakets økonomiske langtidsplan, som ifølge NRK ble vedtatt onsdag formiddag.

Flere prosjekter rammes

Oppstart av Mjøssykehuset og nytt akuttbygg ved Sørlandet sykehus i Kristiansand blir utsatt med ett år, ifølge planen. Siste del av utbyggingen av Sunnaas sykehus på Nesodden utsettes med fem år til 2028, mens nytt stråle- og somatikkbygg ved Sykehus Østfold på Kalnes bygges trinnvis slik at stråle-delen utsettes i to år.

I tillegg utsettes nytt kvinne- og barnesenter i Kristiansand i tre år til etter 2030.

Også en trinnvis utbygging av de omstridte, nye Oslo-sykehusene på Aker og Gaustad skal vurderes. De to sykehusene som skal erstatte Ullevål er foreløpig beregnet å koste om lag 40 milliarder kroner, ifølge NRK.

Stemte imot

Legetillitsvalgt Christian Grimsgaard stemte imot langtidsplanen og er kritisk til at pengebruken på Gaustad og Aker rammer andre prosjekter i regionen.

– Det er store behov også i andre sykehusområder. Vi er på vei inn i eldrebølgen og trenger mer kapasitet overalt. Det blir nå satt på vent fordi prosjektene i Oslo tar mye av det vi har av oppsparte midler, sier Grimsgaard til NRK.

Synd

Ordfører i Gjøvik Torvild Sveen er ikke overrasket over vedtaket gitt de ekstra utredningene som ble gitt etter at ny regjering tiltrådte.

– Jeg har forventninger om at Helse Sør Øst og Sykehuset Innlandet holder dampen oppe for å raskt komme videre i planleggingsarbeidet, sier Sveen.

Han mener det ikke er noen grunn til å tro at de ikek skal komme i mål slik det nå er forespeilet, et år senere.

Ordfører Bror Helgestad i Østre Toten tror ikke en utsettelse vil bidra til sparing.

– Det er synd at helseforetaket ikke har nok penger til å gjennomføre investeringen. Jeg tror det er lurt at de blir tilført nok så de kan gjøre investeringa, sier Helgestad.– En utsettelse vil ikke spare penger, det vil bare gjøre at det brukes mer penger, så det er dumt vi ikke tar oss råd til investeringa, sier han.

Olafsen: – Håper de bruker tida godt

– Sånn jeg tolker det så tyder det på at de har behov for å tenke seg ekstra godt om. Jeg håper de bruker tida godt for ingen er tjent med forhastede konklusjoner, sier ordfører i Vestre Toten kommune, Stian Olafsen.

Smertegrensen er allerede passert og Olafsen mener det er lurt å se på gjenbruk.– Mye tyder på at nedbyggingen av psykisk helsevern har nådd smertegrensen og med økonomien er det mer fornuftig med gjenbruk, sier han.

Han mener også at sykehuset på Reinsvoll bør bevares.

– Etter mitt syn er det ekstremt dumt å bygge ned det sterke fagmiljøet når trenden tyder på at det er mer behov for å hjelpe de med psykiske lidelser. Olafsen har trua på at det er den riktige avgjørelsen.

Dårlig tid

For Sykehuset Innlandet er det også klart at det blir for dårlig tid til å gjennomføre den andre delen av konseptfasen med nødvendig styrebehandling og deretter fullføre en lånesøknad slik at bevilgningene kan komme i statsbudsjettet for 2024. Den opprinnelig planen var å få innvilget lånefinansiering slik at byggingen kunne starte i 2025 og være fullført før 2030.

– Som følge av framdriften i konseptfasen er det planmessig antatt ett år senere oppstart av videreutviklingen av Sykehuset Innlandet, skrev Helse Sør-Øst direktør Terje Rootwelt i sin innstilling til styret om økonomisk langtidsplan for perioden 2023–2026.