Det er over 9000 arbeidsledige i Innlandet. Mer enn hvert tiende barn lever i fattigdom. Forskjellene øker.

Høy arbeidsledighet og store forskjeller er krise for samfunnet, men også krise for den enkelte som rammes av det. Usikkerhet og dårligere økonomi kan i tillegg til alt annet gi dårligere psykisk og fysisk helse. Arbeid er den viktigste faktoren for å løfte folk ut av varig lavinntekt. Derfor er Arbeiderpartiets løfte at trygt, fast og helt arbeid til alle er jobb nummer én.

Vi har mye å rydde opp i etter Erna Solbergs regjeringstid. Altfor mange jobber deltid og får ikke faste jobber. Innleie, midlertidige stillinger og «kreative» ansettelsesformer har blitt mer utbredt. Arbeiderpartiet vil gjennomføre en helhetssatsing og begrense innleie og midlertidighet i arbeidslivet. Folk fortjener trygghet i arbeidslivet.

Innenfor enkelte bransjer foregår det omfattende sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Dette er ikke noe som bare skjer på store byggeplasser i Oslo eller lugubre bemanningsbyråer i oljebransjen, det skjer også her. Vi har hørt utenlandske sesongarbeidere fortelle om en timelønn helt ned i 43 kroner i timen. Arbeiderpartiet vil gjennomføre en storrengjøring i arbeidslivet og etablere en nasjonal modell etter inspirasjon fra Lillehammer-modellen for å sørge for at seriøse bedrifter vinner over de useriøse.

Uryddige arbeidsforhold og useriøse bedrifter skaper økte forskjeller i arbeidslivet.

Unge rammes spesielt hardt. Antallet unge uføre har doblet seg, og vi kan lese at mange ikke får nødvendig psykisk helsehjelp i vårt fylke. Veien inn i arbeidslivet blir stadig vanskeligere.

Men med Arbeiderpartiet i regjering skal alle seriøse arbeidstaker, unge som eldre, merke at det lønner seg å stå på krava. Arbeidere på Raufoss har vært utgangspunkt for en grasrotaksjon mot regjeringens økonomiske håndtering av pandemien. De har kjempet for feriepenger til arbeidsledige og permitterte, men Høyreregjeringen har strittet intenst mot. Arbeiderpartiet vant delvis gjennom slik at det likevel blir en midlertidig ordning for feriepenger, men kun for de arbeidstakerne som er tilbake på jobb igjen før 7. juni. Er du i jobb etter det får du ingenting. Det er helt urimelig.

Arbeiderpartiet vil en annen retning – vi vil ha trygge, faste jobber, og vi vil sørge for at vanlige folk sitter igjen med mer gjennom blant annet billigere barnehage og SFO, økt pendlerfradrag, doblet fagforeningsfradrag og kutt i overprisede gebyrer. Nå er det vanlige folks tur!