Lørdag morgen var strømprisen her 2,23 kroner kw/t + avgifter, dieselen koster over 25 kroner per liter på Østre Toten, renta stiger i raskt tempo, matprisene stiger like fort og snart kan ett normalt brød koste 100 kroner. Og hva gjør regjeringa? Joda, de øker bostøtten og sosialstønaden. Altså de ønsker at flere skal måtte søke om sosialstønad.

Transportnæringen har store problemer og har varslet konkursras i bransjen. Flere har kontaktet meg og er meget bekymret for framtida. Samme med kraftkrevende næringer. Hva med bonden? Leser i dag om nedleggelser og kraftig økning i varslet nedslakting av besetninger. De sliter og er dypt fortvilet. Selv inkassobransjen har varslet krise. Ikke for egen næring, men for alle de andre.

I dag må jeg fylle tanken på bilen min. 70 liter x 25 kroner = 1750 kroner. På samme tid for et år siden kostet dieselen cirka 13 kroner per liter på Lena. Hva i alle dager har skjedd?

Ikke mye dessverre. Jeg vet og du vet at regjeringen kan redusere avgiftene på strøm og drivstoff i morgen. Men de vil ikke. De skylder på renta? Kan den stige raskere av reduserte avgifter på strøm og drivstoff? Ikke mulig det.

Støre og Vedum, nå må dere reagere. Vi vanlige folk sliter nå, og verre vil det bli om ikke dere gjør noe nå.

Høye priser kan ikke kan detaljstyres politisk, men det kan høye skatter og avgifter. FrP har foreslått å fjerne alle drivstoffavgiftene, at strøm skal ha makspris på 50 øre per kwt og en lavere matmoms. Vi har foreslått lavere skatt for alle, slik at du får litt mer å rutte med, og mest til lavere inntekter ved økt personfradrag.

FrP har dessverre blitt nedstemt i Stortinget, men dette er forslag vi vil fortsette å fremme i Stortinget. Hvert enkelt parti må da ta ansvar for om de stemmer for eller imot, og det er opp til velgerne om de gjenvelger partier som mangler nødvendig handlekraft. Partiene på Stortinget burde ha tatt folk sin privatøkonomi på alvor for lenge siden.

Fortsatt ligger det forslag fra FrP til behandling i Stortinget den kommende måneden, hvor øvrige partier får muligheten til å vise om de reelt vil handle, eller bare snakke om sin forståelse for folks problemer. Forslagene vil redusere drivstoffprisen med 7-8 kroner, gi en maksimal utgift til strøm på 50 øre/kWt for alle, og gi lavere matvarepriser.

Avgiftskutt vil gi utgiftskutt. La oss håpe regjeringen snart våkner.