– Kommuneoverlege Siri Fuglem Berg vil bli konstituert som midlertidig legevaktsoverlege inntil ny overlege er på plass, bekrefter kommunalsjef Heidi Koxvig Hagebakken.

Hun opplyser at Fuglem Berg vil få det medisinskfaglige ansvaret for legevakta når Rasmus Egelund slutter 1. januar 2020. Hun blir dermed fungerende legevaktsoverlege.

Rasmus Egelund begrunnet sin oppsigelse ved legevakta med interne forhold i Gjøvik kommune. Det vakte oppsikt. Han har vært legevaktsoverlege samme sted i 12 år.

– Det har tatt tid å få besatt stillingen, men vi har nå en søker som vi er i dialog med, opplyser Hagebakken.