I år går TV-aksjonens midler til CARE og deres arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. I utviklingsland er bare en av ti landeiere kvinner og 104 land har fremdeles lover som forbyr kvinner å ta enkelte jobber. Sosiale normer i mange land begrenser mulighetene kvinner og unge jenter har. Årets TV-aksjon vil gjøre noe med dette, slik at kvinner får mulighet til å skape et bedre liv for seg selv og sin familie.

I Gjøvik kommune har skolene fått utlevert innsamlingsbøsser og mange titalls engasjerte frivillige gjør seg klare til å stille opp som bøssebærere førstkommende søndag 20. oktober.

Fredheim skole i Gjøvik har de siste årene organisert flere aktiviteter på skolen for innsamling til TV-aksjonen. De har brukt TV-aksjonen som del av læreplanen. Dette er et eksempel til etterfølgelse for de andre skolene i Gjøvik!
På Blimed.no finnes det mange gode digitale undervisningsopplegg for barn og unge. Her er det verktøy som dekker flere av læreplanens kompetansemål og som lett kan brukes i arbeidet for å spre kunnskap om likestilling og fattigdomsbekjempelse.

Førstkommende lørdag inviterer Musikkfolkehøgskolen Viken i Gjøvik til gratis konsert med servering til inntekt for TV-aksjonen fra kl 15.00. Dette er et kjempeflott tiltak som jeg håper byens innbyggere kan støtte opp om.
Næringslivet har også stilt opp i forkant ved at selskapet Norconsult på Gjøvik tok på seg oppdraget med giverstafetten mot det lokale næringslivet.

Årets TV-aksjon har fått mange frivillige til å bidra med varierte og kreative aktiviteter, flere enn de som nevnes her. Det er fantastisk å se hvor mange som engasjerer seg!

TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land og vil ha fokus på å gi kvinner opplæring i å starte egen bedrift, få egen inntekt, mulighet til å spare og låne penger, rett til å bestemme over egen kropp, og til å delta og bli hørt i politikken og i lokalsamfunnet. Ved å hjelpe 400.000 kvinner gir dette ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker i verdens fattigste land.

Dette er det vi på godt norsk kaller hjelp til selvhjelp og det virker!
Vi er heldige som bor i et land som Norge der likestillingen har kommet veldig langt. Det gjenstår fortsatt et godt stykke arbeid her til lands også, derfor mener jeg at årets TV-aksjon er ekstra viktig med tanke på å øke bevisstheten rundt kvinners rettigheter og likestilling i samfunnet generelt.

TV-aksjonen «Nå er det hennes tur» har altså sin store bøsseaksjon førstkommende søndag. Da vil det bankes og ringes på de fleste dører mellom klokken fire og seks på ettermiddagen. Ta vel imot våre bøssebærere og bidra etter evne!