Tenk deg at du ikke får gå på skole når du ønsker en utdanning. Tenk deg at du prøver å skaffe deg jobb, men at du ikke får lov. Tenk deg at du må be om penger fordi du ikke selv kan brødfø deg selv og dine barn. Tenk deg at du ikke får bestemme over din egen kropp. Tenk deg at din stemme ikke blir hørt. Slik har dessverre mange kvinner det i verden i dag.

TV-aksjonen 20. oktober går til organisasjonen CARE. De jobber for å gi kvinner muligheter og en hevet stemme. De jobber for at kvinner skal gis like muligheter med menn når det gjelder utdanning, jobb, lønn og ikke minst en stemme i samfunnet.

Vi tar litt for gitt at kvinners stemmer blir hørt, men i praksis er det ikke alltid sånn i Norge heller. Ved årets valg så vi at det er og blir viktig å ha fokus på kvinners stemmer også her hjemme. De politiske partiene hadde gjennom nominasjonsarbeidet fått til god fordeling mellom kvinner og menn på sine lister, men likevel ble mange kvinner forbigått fordi menn ble kryssa oppover på listene. Dette må vi ta tak i her hjemme. Samfunnet trenger stemmene fra både kvinner og menn.

Når vi løfter blikket og ser til andre land er det store utfordringer for kvinners muligheter til å bli hørt og til å få utdanning og jobb. Der det er fattigdom, er det kvinner og barn som rammes hardest. Færre kvinner får gå på skole og de tjener mindre enn menn. De mister sin selvstendighet når de ikke kan brødfø seg selv og sine barn og de blir oftere utsatt for vold i hjemmet, på arbeidsplassen og i samfunnet ellers.

Det skal være selvsagt at kvinner og menn skal ha like muligheter, men slik er det altså ikke. Vi trenger kvinners stemme i politikken og i lokalsamfunnene. Vi trenger at kvinner kan starte sin egen bedrift, få egen inntekt og få muligheter til å spare og låne penger for seg selv og sine. Selvstendighet vinner man gjennom utdanning og jobb og ved å bli hørt.

Tenk deg at alle får gå på skole og ta utdanning. Tenk deg at alle får jobbe og forsørge seg selv. Tenk om alle kunne få bestemme over sin egen kropp. Tenk at alle stemmer blir hørt. Tenk deg at alle, både kvinner og menn, tar ansvar for like rettigheter og respekt for alle i hele verden. Det må være målet i et ideelt samfunn.

Støtt årets TV-aksjon som skal skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder og som skal gi 400 000 kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Nå er det hennes tur!