Nå er det generelt bålforbud i Norge

Fra og med idag og til og med 15. september er det forbudt å gjøre opp ild (bål, grill eller lignende) i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.