(Toten Idag)

Om sommeren strømmer folk ut i naturen, og det samme gjør beitedyrene. Hvert år går 254 000 kalver, kviger og kyr på sommerbeite i utmarka i Norge, ifølge Norsk Friluftsliv.

Bare på Toten har det vært flere hendelser de siste årene der folk og fe har hatt ublide møter med hverandre, men tar man noen forholdsregler skal det ikke være så vanskelig å omgås.

I fjor gikk Norsk Friluftsliv sammen med Bondelaget, TYR, Tine, Norges Bonde- og Småbrukarlag og Geno sammen og laget seks kuvettregler, og her får du lista:

1: Hold avstand til dyra og gå utenom flokken.

2: Ikke gå mellom dyra. Kyr kan bli pågående og skape uønskede situasjoner

3: Ikke gå bort til kalven. Kua kan gå til angrep for å beskytte den

4: Hunder bør ikke tas med til beitende dyr. Husk båndtvang 1. april til 20. august.

5: Kyr er nysgjerrige. Blir kulokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna. Du kan hente igjen utstyret etter at kyrne har gått.

6: Hvis du åpner ei grind, lukk den igjen også! Åpne grinder gjør at dyrene kommer inn på områder de ikke skal være, og som kan være farlig for dem og andre.