Nå er årsaken til skogbrannene langs Gjøvikbanen klar

Skog- og lyngbrannene langs Gjøvikbanen 1. juli i fjor skyldes at en av vognene på toget hadde tjuvbrems. Det kommer fram i ny rapport fra Statens havarikomisjon for transport.