Ved en nærmere titt på Kartverkets digitale norgeskart, ser det ut som det bokstavelig talt har gått litt vel fort i svingene da grensa mellom Nordre Land og Gausdal ble tegnet opp. Har noen i Kartverket hatt det fryktelig artig på jobb? Eller er det rett og slett en feil?

– Nei, det har ikke gått for fort i svingene. Kommunegrensa er akkurat slik den skal være, sier kommunikasjonsrådgiver i Kartverket, Sveinung Engeland.

Den underlige grensa har en naturlig forklaring, forklarer kommunikasjonsrådgiveren.

– Hadde man sett på det historiske kartet fra området før oppdemminga av elva, ville det nok ikke sett så pussig ut. Dette er et oppdemmet vassdrag, og grensa følger opprinnelig djupål i elva eller innsjøen, som var der før. Derfor blir grensa seende slik ut på kartet som den gjør, sier Engeland.

Oppdemmet innsjø mellom to kommuner

Kommunegrensa har altså alltid gått der Dokkfløyvatnet historisk sett var på sitt dypeste.

– Da vannet ble demmet opp, fortsatte grensa å være der den er, selv om landskapet og sjøen ble endret, forklarer Egeland.

Det var Dagbladet som først omtalte den spesielle kommunegrensa mellom de to innlandskommunene.

Engeland kommer ikke på noen andre fullt så originale kommunegrenser her til lands, men anbefaler alle som er spesielt kart-interesserte å følge med på Kartverkets nettsider.

Ofte nye endringer på kartet

Det er nemlig mye som skjer gjennom året, når alt fra nye veitraseer og elveløp, stier, bygninger og hyttefelt skal oppdateres på norgeskartet.

– Vi har hatt mye å gjøre i forbindelse med fylkessammenslåinger og regionreformen. Norgeskart henter inn data fra en rekke databaser og blir oppdatert ukentlig, opplyser Engeland.

DOKKFLØYVATNET - NORDRE LAND KOMMUNE

Dokkfløyvatnet er en del av Dokkavassdraget og er demmet opp med Dokkfløydammen. En 680 meter lang, og på det meste, 83,5 meter høy steinfyllingsdam.

I forkant av neddemmingen av Dokkfløyvatnet startet det i 1978 arkeologiskeundersøkelser. Bare i neddemmingsområdet ble det funnet 121 fangstgroper for elg, 90 jernvinneanlegg og 68 boplasser fra steinalderen.

I tillegg til Dokkfløyvatnet huser Nordre Land kommune også innsjøene Randsfjorden, Akksjøen, Synnfjorden og Ullsjøen. Elva Dokka renner fra Dokkfløyvatnet i nord og ned gjennom Torpa og mot tettstedet Dokka, og videre ut i Randsfjorden.

(kilde: Wikipedia)