Appen har nylig blitt oversatt til norsk og det er NIVA som står bak dette i Norge. Om du selv har lastet ned appen og registrerer funn, så går NIVAS eksperter inn og kvalitetssikrer funnet.

Bloomin' Algae er en app der publikum – for eksempel turgåere, fiskere og båtfolk – kan rapportere inn oppblomstringer av cyanobakterier (blågrønnalger). Appen vil fungere som gratis varslingstjeneste for potensielt skadelige algeoppblomstringer. Appen hjelper folk å lære å gjenkjenne oppblomstringshendelser som er av høy risiko for folke- og dyrehelsen. Den kan også gi rask varsling til ansatte i f.eks. kommuner og fylkeskommuner, slik at de kan følge opp med eventuelle folkehelseadvarsler.

Problem for 40 år siden

Statsforvalteren i Innlandet har sendt ut informasjon til alle kommuner i fylket om hvordan de kan jobbe med dette. Kommunene oppfordres til å lage en plan for hvordan de skal håndtere en eventuell oppblomstring av cyanobakterier.

Statsforvalteren skriver i en pressemelding at Mjøsa var preget av jevnlige oppblomstringer av disse bakteriene på 1970- og 80-tallet. Etter en påfølgende Mjøs-aksjon ble vannkvaliteten kraftig forbedret, men det har vært stedsvise ansamlinger av blågrønnalger enkelte år.

Mye i fjor

I 2019 og i 2021 oppsto det markante oppblomstringer i strandnære området. Det ble ikke påvist giftstoffer i disse oppblomstringene, men en anbefalte å ikke bade der likevel.

Det er kommunene som har ansvaret for overvåkning av badevannskvaliteten ved badeplassene i Mjøsa. Oppblomstring av cyanobakterier skjer gjerne i juli og august, samtidig som det er ferieavvikling og færre folk på jobb. Statsforvalter ber derfor kommunene ha en plan på dette, også med stedfortredere.

De oppfordres også å gi informasjon til publikum om hvem som skal kontaktes i kommunen om noen ser mye alger i vannet.