I Oppland Arbeiderblad har Ole Aastad Bråten et innlegg som omtaler lokaliseringsspørsmålet knyttet til Musikk Innlandet som «musikkslaget». Han må gjerne se på det på denne måten. Jeg velger å se på det som en fantastisk mulighet til å få synliggjort hvilke kvaliteter og musikkmiljøer som finnes ikke minst her på Gjøvik. Og det viktigste er hvordan denne musikksatsingen fra fylkeskommunen kan bidra til å styrke utøvere, musikkfaget og produksjonsmiljøene i hele Innlandet gjennom å samarbeide og å spille hverandre gode, om det er i Rendalen, på Lesja, på Hadeland, i Valdres, i Kongsvinger eller i mjøsområdet.

Musikkmiljøet i Gjøvik og hele Gjøvikregionen representerer et mangfold av ulike utøvere og sjangere fra det popkulturelle til jazz og folkemusikk, fra lokale amatører til musikere i verdensklasse med internasjonal anerkjennelse, fra de minste ungene i kunst- og kulturskolene til de voksne profesjonelle utøverne. Når disse miljøene også har lang og god tradisjon for samarbeid, erfaringsutveksling og samskaping på tvers av sjanger, alder og kommunegrenser, ligger det godt til rette for ytterligere samarbeid og samskaping med flere og nye aktører fra hele Innlandet.

Musikkmiljøet i Gjøvikregionen har lange tradisjoner og en fyldig historie. Opp gjennom historien ser vi spor etter, og hører om, musikere og et kulturliv som har bidratt til opplevelse, underholdning, utdanning og næringsutvikling i hele regionen. Det er en bred rekruttering til de ulike uttrykkene gjennom både gode kunst- og kulturskoler i regionen, en anerkjent musikklinje ved den videregående skolen og et folkehøgskolemiljø knyttet til Viken Folkehøgskole, med musikk som hovedfag. Dette gir også tilgang på profesjonelle lærerkrefter og gode fasiliteter for produksjon og øvelse.
Men den viktigste grunnpilaren i rekrutteringen til stadig nye utøvere av musikk i denne regionen, er det brede tilbudet av frivillige korps, kor, band, folkemusikere og ensembler som gir barn og unge en arena for mestring og utvikling av talentet sitt helt fra tidlig barndom.

For barn og unge blir frivilligheten supplert gjennom en aktiv kulturavdeling for ungdom. I samarbeid både på tvers av kommuner og med frivilligheten blir det skapt fantastiske oppsetninger og forestillinger. Dette gir ikke bare minner for livet for utøverne, det gir også motivasjon til videre satsing innenfor musikk og kultur.

Gjøvikregionen har også sterke miljøer på arrangementsutvikling og gjennomføring innenfor kultur- og musikkfeltet. På et bredt utvalg av scener av ulik størrelse blir det arrangert alt fra intime konserter på små scener som friscena i Kultursenteret på Gjøvik, via mellomstore oppsetninger på kulturhuset Fyrverkeriet på Raufoss og kultursalen i Hov, til store publikumsshow på stranda ved Kapp, eller i parken på Gjøvik Gård. Både frivillige og profesjonelle aktører samarbeider med nasjonale og internasjonale artister om å legge konserter til regionen. Konserter i hele bredden av sjangere og i arrangementsuttrykk. Fra Resonans sine konserter på fricena til fullsatte hus i Fjellhallen og festivalopplevelser i Fredevika.

Musikk i Innlandet er fylkets satsing for hele det nye fylket, Innlandet. Dette skal legge grunnlaget for flere satsinger, flere produksjoner og fasilitere for at flere kan utøve sin musikk i hele fylket. For å realisere en slik bestilling er det viktigste hva slags kultur og miljø denne satsingen skal ta sitt utgangspunkt fra. Gjøvik og Gjøvikregionen har fasilitetene gjennom gode lokaler for både produksjon og konserter, vi har utøvere, profesjonelle og amatører i ulike sjangere, vi har etablert over tid en kultur for samarbeid og samskaping hvor det jobbes og skapes på tvers av kommunegrenser og i samarbeid mellom kommunale aktører, profesjonelle utøvere og amatører.

Denne kulturen og kompetansen om samarbeid, kompetansedeling og erfaringsutveksling er vi klare for å benytte i møte med alle de andre dyktige utøverne og miljøene i hele fylket. Vi er overbevist om at disse møtene som denne musikksatsingen mellom musikere fra hele fylket vil bidra til å utvikle musikklivet, bredde tilbudet, rekruttere flere utøvere, skape bedre og flere produksjoner og gjøre det enda bedre å bo, leve og gjeste Innlandet. Sammen skaper vi mer.